Hoppa till innehållet

Helsingfors räddningsverks räddningsverksamhet

Vid Helsingfors räddningsverk arbetar ungefär 700 personer. Den operativa personalen består av ungefär 520 personer, medräknat studerandena i Räddningsskolan.  Till räddningsverkets operativa organisation hör även 15 avtalskårer, vars alarmavdelningar har cirka 300 personer i operativ beredskap varav ungefär 150 personer är kvalificerade för rökdykning.

Helsingfors räddningsverk utförde sammanlagt 8 144 släcknings- och räddningsuppdrag under år 2014.

Släcknings- och räddningsverksamhet                  

Släcknings- och räddningsverksamheten består av:

 • Släckning av byggnadsbränder
 • Släckning av trafikfordon
 • Räddning i trafikolyckor
 • Bekämpningsåtgärder under naturkatastrofer
 • Bekämpningsåtgärder under miljöolyckor
 • Räddning av människor och djur

För släcknings- och räddningsuppdrag alarmeras alltid den närmaste räddningsenheten.

Räddningsverksamhet som en del av akutvårdstjänsterna

Räddningsenheterna kan vid behov fungera som en del av akutvårdstjänsten och utför s.k. första responsverksamhet. Detta innebär att ifall alla akutvårdsenheter är på uppdrag kan den närmaste räddningsenheten skickas till den insjuknade patienten. På så sätt kommer hjälpen så snabbt som möjligt och livräddande vård kan påbörjas snarast möjligt.

Vattenräddning och dykning

Räddningsdykarnas enhet är stationerad i Skillnadens räddningsstation. Räddningsdykarna förflyttar sig till olycksplatsen med en räddningsenhet, båt eller vid behov med helikopter.

I brandmännens examensutbildning ingår beredskap för ytbärgning. Räddningsdykning kräver vidareutbildning, som man kan söka till efter tillräcklig arbetserfarenhet.

Räddningsverket har havsstationer i Brunnsparken, Hertonäs och Sveaborg, där räddningsverkets fartygsutrustning finns. Fartygsutrustningen har redskap för vattenräddning, släckning, oljebekämpning och akutvård.

Skadebekämpning

Räddningsverket sköter skadebekämpningen bl.a. under stormar och störtregn och andra naturkatastrofer samt bekämpningen av oljeolyckor och farliga ämnen. Under naturkatastrofer får räddningsverket arbeta med fallna träd, lösrivna takplåtar och vattenskador.

En av räddningsverkets lagstadgade uppgifter är oljebekämpning. Räddningsverkets centraldepå för oljebekämpning ligger i Sandhamn. Där finns också ett räddningsfordon som är särskilt avsett för oljebekämpning av oljeskador i mark. Räddningsverket har även fartygsutrustning och annan bekämpningsutrustning som kan användas för att samla in olja till havs.

Räddningsverksamhet under storolyckor och undantagstillstånd

Grunden till räddningsverkets beredskap inför storolyckor är en god allmän räddningsberedskap. Räddningsverksamhet under storolyckor förutsätter dessutom ett omfattande och enhetligt samarbete med de myndigheter som deltar i räddningsverksamheten samt effektiviserad användning av ledningssystem och resurser. Räddningsverket har även en situationscentral som i början av en storolyckssituation kan stöda räddningsverksamhetens chef genom information som behövs för beslutsfattande. Ifall olyckan är långvarig har räddningsverket beredskap att snabbt grunda en skild ledningscentral för räddningsverksamheten i räddningsverkets skyddsutrymmen. Därtill kan räddningsverket använda sig av en ledningsbil som snabbt kan förflyttas nära olycksområdet.

Räddningsverket är även beredd med tanke på utrustning att verka i olika storolyckssituationer. I Helsingfors kan storolyckssituationer till exempel vara:

 • Fordonsolyckor
 • Järnvägsolyckor
 • Brand
 • Naturkatastrof
 • Olycka med farliga ämnen
 • Olycka under mark
 • Flygolycka
 • Olyckor med fartygsolja

 

Räddningsverkets verksamhet i olyckssituationer

Mer information om räddningsverkets verksamhet i olyckssituationer.

Mer information