Hoppa till innehållet

Externa räddningsplaner

En extern räddningsplan är en plan utarbetad av räddningsverket för områden som nämns i räddningslagen (379/2011) 48 § för att bekämpa och minimera skador av storolyckor.

En extern räddningsplan är ett dokument med praktiska anvisningar för verksamheten, som är till för att förbereda ett område för en storolycksrisk. Externa räddningsplaner granskas årligen och uppdateras minst vart tredje år. Storolycksövningar av de externa räddningsplanerna arrangeras minst med tre års mellanrum.

Externa räddningsplaner och säkerhetsmeddelanden (på finska)