Suoraan sisältöön

Räddningsskolan

Helsingfors Räddningsskola är en del av räddningsverkets kompetenscentrum. Vid Räddningsskolan utbildas räddare och brandförmän för räddningsverkets behov. Räddningsskolans undervisningsplan följer Räddningsinstitutets undervisningsplan men har kompletterats med studier i enlighet med huvudstadens särdrag.
Dessutom sörjer kompetenscentret för räddningsverkets kompetenskontroll och fortbildningen av anställda samt ordnar kurser för olika målgrupper.

Räddningsskolans kontaktuppgifter

Räddningsskolans rektor Matti Waitinen, tfn (09) 310 31250
E-post: pelastuskoulu.kanslia@hel.fi
E-postadresserna till personalen har formen fornamn.efternamn@hel.fi

Besöksadress:
Stillahavsgatan 1
00220 Helsingfors

Postadress:
Helsingfors stads räddningsverk
Räddningsskolan
PB 112
00099 Helsingfors stad

DELA