Hoppa till innehållet

Varnande av befolkningen

När en fara hotar kan befolkningen varnas på många olika sätt. Olika varningsmetoder är bland annat:

  • Varningsmeddelanden som sänds av Rundradion och lokala radiostationer
  • Varningsmeddelanden på TV och text-TV (sidan 112)
  • Myndigheternas webbplatser och meddelanden
  • Varningssignaler som ges med larmanordningar för varning av befolkningen till personer som rör sig utomhus

Ett varningsmeddelande ges när det är nödvändigt. En varningssignal som på felaktiga grunder getts med larmanordningar för varning av befolkningen åtföljs inte av ett varningsmeddelande. Om det på grund av ett tekniskt fel eller någon annan orsak inträffar ett falsklarm via befolkningslarmet, informerar räddningsmyndigheten befolkningen i området om den felaktiga varningssignalen så snart som möjligt med ett meddelande i medier. Eventuella frågor kring larmanordningar för varning av befolkningen (t.ex. fel, skadegörelse) kan ställas till räddningsverkets situationscentral: (09) 310 30150.

Svara även på vår enkät om hur bra befolkningsvarnare hörs i olika delar av Helsingfors.