Hoppa till innehållet

Skyddsrum

Ett färdigt utrustat modernt skyddsrum kan skydda mot effekter från vapen, rasande byggnader, joniserande strålning och giftiga ämnen. Uppgifter om existensen eller läget av ett eget skyddsrum kan fås från disponenten eller husbolagets styrelse. Myndigheterna informerar i god tid om det finns behov av att ta i bruk skyddsrum.

Fastighetsspecifika skyddsrum, dvs. husskydd, utgör grunden för skyddet i Helsingfors. Utöver hus-, företags- och anstaltsspecifika skyddsrum har det byggts bergsskydd i Helsingfors. I Helsingfors indelas bergsskydden i allmänna och gemensamma befolkningsskydd. Allmänna skyddsrum är sådana som Helsingfors stad låtit bygga och som är avsedda för personer som bor, arbetar eller vistas i staden samt för personer som rör sig utomhus och som annars inte kan skyddas tillräckligt.

I räddningsplanen för en fastighet ska det anges var fastighetens skyddsrum är beläget eller till vilket gemensamt skyddsrum fastigheten har anslutit sig. Vid behov kan ärendet utredas i bygglovshandlingarna. På egnahemshusområden och på landsbygden finns det i allmänhet inga skyddsrum.

Skyddsrum i fastigheter

Fastighetsspecifika skyddsrum är en del av befolkningsskyddet och baserar sig på den i räddningslagstiftningen fastställda skyldigheten att bygga ett skyddsrum.

Byggnadens ägare eller förvaltare har ansvaret för skicket och driftberedskapen av ett skyddsrum som befinner sig i deras byggnad. Ägaren till skyddsrummet ser till att det jämte utrustningen hålls i skick och att de verktyg som behövs för att underhålla skyddsrummet och för nödsituationer finns i skyddsrummet.

Om skyddsrummet används för andra ändamål ska det kunna iståndsättas för användning som skyddsrum inom 72 timmar. Utrustning och apparater för skyddsrum ska kunna tas i bruk inom samma tidsperiod.

Bergskyddsrum                                            

Utöver hus-, företags- och institutionsspecifika befolkningsskyddsrum har man byggt stora bergskyddsrum. I Helsingfors indelas bergskyddsrummen i allmänna och gemensamma skyddsrum.

De allmänna skyddsrummen är byggda av staden och är avsedda som skyddsrum för personer som bor, arbetar eller vistas i staden eller som rör sig utomhus och som inte annars kan ges tillräckligt skydd.

De gemensamma skyddsrummen är bergskyddsrum som är reserverade för personer i bostadsaktiebolag eller företag, ämbeten och anstalter. I Helsingfors finns i många områden bergskyddsrum för gemensamt bruk i stället för husspecifika skyddsrum. Dessa skyddsrum är i  huvudsak avsedda för fastigheter som finansierat byggandet av de gemensamma skyddsrummen. I samma bergskyddsrum kan finnas både allmänna och gemensamma skyddsutrymmen.

Bergskyddsrummen utnyttjas under normalförhållanden som idrotts- och hobbyutrymmen och parkeringshus. Utöver dessa är metrostationerna i stadskärnan utrustade som skyddsrum.

Information om allmänna och gemensamma bergsskydd på Helsingfors räddningsverks webbplats och på stadens servicekarta