Hoppa till innehållet

Skyddsrum

Ett färdigt utrustat modernt skyddsrum kan skydda mot effekter från vapen, byggnader som rasar, joniserande strålning och giftiga ämnen. Uppgifter om existensen eller läget av ett eget skyddsrum kan fås från disponenten eller husbolagets styrelse. 

Skyddsrum i fastigheter

Fastighetsspecifika skyddsrum är en del av befolkningsskyddet och baserar sig på den i räddningslagstiftningen fastställda skyldigheten att bygga ett skyddsrum.

Byggnadens ägare eller förvaltare har ansvaret för skicket och driftberedskapen av ett skyddsrum som befinner sig i deras byggnad. Ägaren till skyddsrummet ser till att det jämte utrustningen hålls i skick och att de verktyg som behövs för att underhålla skyddsrummet och för nödsituationer finns i skyddsrummet.

Om skyddsrummet används för andra ändamål ska det kunna iståndsättas för användning som skyddsrum inom 72 timmar. Utrustning och apparater för skyddsrum ska kunna tas i bruk inom samma tidsperiod.

Bergskyddsrum                                            

Utöver hus-, företags- och institutionsspecifika befolkningsskyddsrum har man byggt stora bergskyddsrum. I Helsingfors indelas bergskyddsrummen i allmänna och gemensamma skyddsrum.

De allmänna skyddsrummen är byggda av staden och är avsedda som skyddsrum för personer som bor, arbetar eller vistas i staden eller som rör sig utomhus och som inte annars kan ges tillräckligt skydd.

De gemensamma skyddsrummen är bergskyddsrum som är reserverade för personer i bostadsaktiebolag eller företag, ämbeten och anstalter. I Helsingfors finns i många områden bergskyddsrum för gemensamt bruk i stället för husspecifika skyddsrum. Dessa skyddsrum är i huvudsak avsedda för fastigheter som finansierat byggandet av de gemensamma skyddsrummen. I samma bergskyddsrum kan finnas både allmänna och gemensamma skyddsutrymmen.

Bergskyddsrummen utnyttjas under normalförhållanden som idrotts- och hobbyutrymmen och parkeringshus. Utöver dessa är metrostationerna i stadskärnan utrustade som skyddsrum.