Hoppa till innehållet

Handlingsinstruktioner för skyddssituationer

Ta på förhand reda på hur byggnadens maskinella ventilation stängs av i en nödsituation och vem som gör det. Dessa frågor svarar servicepersonalen på. Ventilationsanordningens nödstoppbrytare ska vara synligt markerad. Brytaren ska vara placerad på ett sådant ställe att husets invånare kan stänga av ventilationen i en nödsituation som orsakas av brand eller ett farligt ämne.

I en oväntad situation med risk för gas eller strålning utifrån, sök allra först skydd inomhus. Stäng av ventilationen och täta byggnaden för att förhindra att den förorenade utomhusluften kommer in.

1. Den almänna farosignalen

Den allmänna farosignalen är en ljudsignal med stigande och fallande ljud som varar en minut eller en varning som utropas av myndigheten. Den stigande sekvensen varar 7 sekunder och den fallande likaså 7 sekunder. Den allmänna farosignalen betecknar en omedelbar fara som hotar befolkningen.

Gör så här när du hör den allmänna farosignalen

2. Förflytta dig inomhus

Förflytta dig inomhus och håll dig inomhus.

 

3. Stäng dörrar och ventilationskanaler

Stäng dörrar, fönster, ventilationskanaler och ventilationsanordningar.

4. Sätt på radion.

Sätt på radion och invänta lugnt instruktioner.

5. Faran över-signalen

Faran över-signalen är en obruten jämn ljudsignal vars längd är en minut. Den anger att hotet eller faran är över.