Hoppa till innehållet

Befolkningsskydd

Det finländska informationssamhället är mycket sårbart och känsligt för störningar. Med tanke på hur sårbart vårt samhälle är borde vi alla förbereda oss på många olika slags allvarliga störningssituationer och till och med undantagstillstånd, som i värsta fall kan manifestera sig militärt. Beredskap för problem orsakade av störningar görs på förhand så att vi i krissituationer så effektivt som möjligt kan skydda människor, egendom och olika samhällsfunktioner från allt som hotar dem.