Hoppa till innehållet

Praktikplatser

Helsingfors räddningsverks ambulanser besöks årligen av ett stort antal praktikanter inom akutvården från huvudstadsregionens olika sjuk- och hälsovårdsläroanstalter och från räddningsverkets egen räddningsskola, samt även av läkare som specialiserar sig på anestesi och akutvård.  Dessutom har våra samarbetspartners representanter och utländska aktörer inom branschen också bekantat sig med vår akutvård.  I mån av möjlighet har vi även erbjudit praktikplatser på ett nationellt plan.

För en praktikplats tas det på beslut av Helsingfors stads räddningsnämnd ut en avgift på 50€/veckan (10€ per praktikant/dag) samt en skyddsklädesavgift på 2 € per praktikant/vecka.

Ansökningar till akutvårdens praktikplatser: janne.vierikko@hel.fi