Hoppa till innehållet

Fakturering och kontaktuppgifter

Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport fastställer priset på en ambulanstransport, som utgörs av ersättningsgrunden för grundavgift, kilometeravgift, tilläggsavgift för en andra ambulanschaufför och väntetidsavgift.  

Enligt sjukförsäkringslagen är den transporterade patientens egenrisk 25,00 euro av räkningen från och med 1.1.2016. I uppdrag där patienten inte transporteras med ambulans till en sjuk- och hälsovårdsanstalt skickas ingen faktura.  Undantag till ovanstående är sådana uppdrag där man genom undersökning och vård av patienten har kunnat undvika att besöka en jourmottagning (bl.a. analys av EKG, reglering av blodsocker, behandling av rytmstörningar i förmaket).  I dessa fall ska patienten betala sin egenrisk.

I oklara situationer ta kontakt med Helsingfors räddningsverks akutvårds ekonomisekreterare (se kontaktuppgifter).

Kontaktuppgifter för akutvården

E-postadresser till personer har formen fornamn.efternamn(at)hel.fi

Kari Porthan
Chef för akutvårdsenheten
Tfn (09) 310 30170

 • Ansvarar för verkställandet och utvecklingen av samarbetsavtalet för akutvårdstjänsterna i samarbete med HUCS Helsingfors akutvårdsenhet.
 • Ansvarar för den regionala riskutvärderingen och fastställningen och verkställandet av servicenivån inom ramen för avtalet om akutvårdstjänster.
 • Ansvarar för den årliga utvärderingen av akutvårdstjänsterna, planering och utveckling av verksamheten samt allokering av resurser till denna samt uppsättning av resultatmål i enheten.
 • Gör årligen upp en verksamhetsplan för akutvården.
 • Ansvarar för informering, kommunikation och upprätthållande av kontakten till samhället vad gäller akutvården, enligt räddningskommendörens anvisningar.

Marjut Keituri
Akutvårdens ekonomisekreterare
Tfn (09) 310 30171

 • Fakturering av akutvården
 • Sköter den månatliga faktureringen till HNS och förbereder den samt beräkning av extra beredskap.
 • Behandlar respons
 • Behandlar patientförsäkringsärenden
 • Sekreterararbeten för akutvårdsverksamheten

Tanja Silvast
Akutvårdens ekonomisekreterare
Tfn (09) 310 30033

 • Fakturering av akutvården
 • Sköter den månatliga faktureringen till HNS och förbereder den samt beräkning av extra beredskap.
 • Behandlar respons
 • Behandlar patientförsäkringsärenden
 • Sekreterararbeten för akutvårdsverksamheten

Janne Vierikko
Akutvårdsmästare
Tfn (09) 310 30178

 • Styrning och övervakning av akutvårdens kärnprocesser och stöd till dessa
 • Upprätthållande av enhetens operativa beredskap
 • Deltar i räddningsverkets interna kommunikationsprocesser

Esa Rantanen
Akutvårdsmästare
Tfn (09) 310 30174

 • Förvaltning av akutvårdens dagliga material och till den hörande beställningar, inventering av lagret och huvudanvändare av Arttu-verksamhetsstyrningssystemet.
 • Mätning av patient- och intressentgruppers nöjdhet

Tuomas Taskinen
Akutvårdsmästare
Tfn (09) 310 30172

 • Upprätthållande och utveckling av akutvårdens materialförvaltning
 • Investeringar
 • Utrustning och underhåll
 • Kommunikationsprocesser
 • Akutvårdens simulationsutbildning för storolyckor

Timo Vesterback
Akutvårdsmästare
Tfn (09) 310 30175

 • Upprätthållande och utveckling av akutvårdens materialförvaltning
 • Akutvårdens driftutgifter och därtill hörande beställningar och årsavtal
 • Upprätthållande och utveckling av Merlot Medi-systemet (underhållsgruppen)
 • Koordinering av verksamheten kring halvautomatiska lekmanna-defibrillatorer (eng. PAD) vad gäller akutvården.

Nils Vikström
Akutvårdsmästare
Tfn (09) 310 30176

 • Upprätthållande och utveckling av akutvårdens kompetenshanteringssystem
 • Räddningsmannaexamen
 • Närvårdarexamen
 • Introduktionskurser
 • Underbefälsexamen
 • Simulationsundervisning
 • Skiftutbildning
 • Kontaktperson för akutvårdens områdes- och skiftesansvariga

Lasse Mäkelä
Akutvårdsmästare
Tfn (09) 310 30195

 • Arbetssäkerhet inom akutvården
 • Akutvårdens patientsäkerhet och verkande som ansvarig för patientsäkerhet
 • Akutvårdens skyddskläder
 • Akutvårdens arbetsergonomi

Antti Taskinen
Akutvårdsmästare
Tfn (09) 310 30197

 • Fortbildning
 • Testning
 • Kontaktperson för akutvårdens områdes- och skiftesansvariga
 • Upprätthållande och utveckling av akutvårdens kompetenshanteringssystem
 • Utveckling och upprätthållande av samarbetet med intressentgrupper
 • Upprätthållande och utveckling av Merlot Medi-systemet (underhållsgruppen), ansvarsområde rapportering
 • Stationering av studerande till ambulanser och samarbete med läroanstalter inom sjuk- och hälsovården vad gäller studerandeärenden
Mika Korhonen
Akutvårdsmästare
Tfn. (09) 310 30173

 • Närvårdarexamen
 • Introduktionskurser

Samtliga akutvårdsmästare verkar vid sidan om sina egna uppdrag som:

 • Jourhavande fältchef inom akutvården
 • Lärare på räddnings- och introduktionskurser samt inom fortbildningen
 • Utvärderingen och planeringen av akutvården varje år och fastställandet av servicenivån