Hoppa till innehållet

Att göra en nödanmälan

Ring alltid nödnumret i fall av brådskande, riktiga nödfall då livet, hälsan, egendom eller miljön är hotad eller i fara, eller ifall man har orsak att tro att detta är fallet.

Ring själv nödsamtalet i mån av möjlighet. Se till att patienten är säker från omedelbar fara eller risk för ytterligare skador (trafik, hetta, kyla), öppna patientens luftrör, stoppa kraftiga blödningar och se till guidningen till patienten. Följ de anvisningar du får från nödcentralen. Ifall det är kö till nödcentralen, avsluta inte samtalet.

Vad gör akutvårdspersonalen på olycksplatsen?

Akutvårdarna har med sig utrustning för undersökning och vård av patienten, en syre- och sugapparat samt en monitor-defibrillator. Efter att de undersökt patienten och administrerat den nödvändiga akutvården kallar de antingen på hjälp (en läkarenhet eller akutvårdens fältchef) eller beslutar själv om hur patienten flyttas och transporteras.

En utryckning leder inte alltid till att patienten transporteras med ambulans till sjukhuset, utan patienten kan även efter undersökningen och den nödvändiga vården och rådgivningen lämnas hemma eller på olycksplatsen. I vissa fall kan patienten själv söka sig till vård med egen bil eller taxi. År 2021 krävde ungefär 40 % av alla uppdrag som akutvården uträttade inte ambulanstransport.