Hoppa till innehållet

Akutvård

Akutvården är en del av sjuk- och hälsovårdens jourtjänst, som ansvarar för tillståndsutvärderingen av en plötsligt insjuknad eller skadad patient och för akutvård på olycksplatsen, samt vid behov för transport av patienten till jouren.  

Verkställandet av akutvården fastställs områdesvis genom en utvärdering av de lokala klientbehoven och riskerna, på basis av vilken ett beslut fattas om akutvårdens vårdnivå. I den fastställs bland annat antalet och placeringen av resurserna som deltar i vården, såsom ambulanser och brandbilar, samt personalens vårdberedskap och vårdutrustning. Till akutvårdens uppgifter hör även att upprätthålla och utveckla beredskapen inför storolyckor samt att förbereda sig på undantagstillstånd.