Suoraan sisältöön

Väestönsuojelu Helsingissä

Varautuminen vakaviin häiriötilanteisiin sekä väestönsuojeluun tehdään yhdessä ja sen vastuut jakautuvat kansalaisille, kiinteistöjen omistajille, yrityksille ja laitoksille sekä valtion ja kunnan viranomaisille .

Helsingin pelastuslaitos tukee helsinkiläisten omatoimista varautumista. Vakaviin häiriötilanteisiin ja väestönsuojeluvarautumiseen liittyviin kysymyksiin vastaa pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja (puh. 09-310 31203) arkisin kello 9-11 ja 12-14 ja sähköpostitse kello 9-15 osoitteessa palotarkastaja@hel.fi.

Pelastuslaitoksen suunnittelijoiden neuvontaryhmä antaa neuvoja uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvissä asioissa, jotka koskevat palo- ja pelastusturvallisuutta sekä väestönsuojarakentamista.

Varautuminen vakaviin häiriötilanteisiin ja väestönsuojeluun

Helsinki on maamme hallinnon, talouden, liikenteen ja kulttuurin keskus. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen pääkaupungissa kaikissa turvallisuustilanteissa on elintärkeää koko Suomelle. Varautuminen väestön ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen on keskeinen osa tätä valmiutta.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos koordinoi pelastustoimen näkökulmasta pääkaupungin varautumista vakaviin häiriötilanteisiin ja väestönsuojeluun.

Tämä varautuminen toteutetaan yhteistoiminnassa valtion ja kaupunkikonsernin eri virastojen, liikelaitoksien, tytäryhteisöjen sekä omatoimiseen varautumisen piiriin kuuluvien yritysten, laitosten, kiinteistöjen omistajien ja kansalaisten kesken. Kukin viranomainen varautuu väestönsuojeluun hallinnonalansa lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Keskeisiä toimijoita ovat muun muassa kansalaisten ja ympäristön terveyteen ja turvallisuuteen, vesi-, ruoka- ja energiahuoltoon, tiedon- ja materiaalinjakeluun liittyvät organisaatiot. Kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on velvollisuus huolehtia piirissään olevien henkilöiden turvallisuudesta. 

Pelastuslaitos koordinoi ja suorittaa lakisääteisiä varautumistoimenpiteitä, joita ovat muun muassa:

  • suuronnettomuuksiin, vakaviin häiriötilanteisiin ja väestönsuojeluun varautuminen,
  • valmiussuunnittelu,
  • evakuointisuunnittelu,
  • etukäteisvalmistelut, kuten johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien ylläpito
  • koulutus ja harjoittelu.

Näillä toimenpiteillä valmistaudutaan tunnistettuihin uhkatilanteisiin.

Helsingin pelastuslaitoksen varautumisesta suuronnettomuuksiin, vakaviin häiriötilanteisiin sekä väestönsuojeluun vastaa pelastuslaitoksen varautumispäällikkö.

Helsinkiläisten omatoimiseen varautumiseen ja väestönsuojeluun liittyviin kysymyksiin vastaa päivystävä palotarkastaja (puh. 09-310 31203) arkisin kello 9-11 ja 12-14 ja sähköpostitse kello 9-15 osoitteessa palotarkastaja@hel.fi.

Suunnittelijoiden neuvontaryhmä antaa neuvoja uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvissä asioissa, jotka koskevat palo- ja pelastusturvallisuutta sekä väestönsuojarakentamista.