Suoraan sisältöön

Väestön varoittaminen

Väestöä voidaan varoittaa vaaran uhatessa monin keinoin. Varoittamisen keinoja ovat muun muassa:

  • Yleisradion ja paikallisradioiden välittämät vaaratiedotteet
  • Televisiokanavien välittämät vaaratiedotteet ja teksti-TV (sivu 112)
  • Viranomaisen verkkosivut ja tiedotteet
  • Väestöhälyttimillä annettavat äänimerkit ulkona liikkuvalle väestölle

Vaaratiedote annetaan silloin, kun se on välttämätöntä. Erheellisesti väestöhälyttimellä annetusta äänimerkistä ei tiedoteta vaaratiedotteella. Teknisestä viasta tai muusta syystä väestön varoitusjärjestelmällä soitetun erheellisen äänimerkin jälkeen pelastusviranomainen tiedottaa erheellisestä äänimerkistä mahdollisimman pikaisesti alueen väestölle pelastustoimen mediatiedotteella. Mahdolliset tiedustelut koskien väestöhälyttimiä (esim. vikaantumiset, ilkivalta) voi osoittaa pelastuslaitoksen tilannekeskukseen: (09) 310 30150.