Suoraan sisältöön

Väestön varoittaminen

Väestöä voidaan varoittaa vaaran uhatessa monin keinoin. Varoittamisen keinoja ovat muun muassa:

  • Yleisradion ja paikallisradioiden välittämät vaaratiedotteet. 
  • Television kautta välitettävä vaaratiedote. Vaaratiedote näytetään YLE:n MTV3:n, NELOSEN sekä SUB:in televisio-ohjelmissa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä. 
  • Viranomaisen verkkosivut ja tiedotteet.

  • Väestöhälyttimillä annettavat äänimerkit ulkona liikkuvalle väestölle.
  • 112-mobiilisovelluksella lähetettävä vaaratiedote.

Vaaratiedote annetaan silloin, kun se on välttämätöntä. Teknisestä viasta tai muusta syystä väestön varoitusjärjestelmällä soitetun erheellisen äänimerkin jälkeen pelastusviranomainen tiedottaa erheellisestä äänimerkistä mahdollisimman pikaisesti alueen väestölle pelastustoimen mediatiedotteella. Mahdolliset tiedustelut koskien väestöhälyttimiä (esimerkiksi vikaantumiset, ilkivalta) voit osoittaa pelastuslaitoksen tilannekeskukseen: (09) 310 30150.

Väestöhälyttimillä tehdään 7 sekunnin mittainen koesoitto joka kuun ensimmäisenä arkimaanantaina klo 12.00. 
Koesoitto ei aiheuta toimenpiteitä kuulijoille. Kuuluvuutta kysellään säännöllisesti kaupunkilaisilta.

Lisätietoja vakaviin häiriötilanteisiin ja väestönsuojeluun varautumisesta

Lisätietoa vaaranmerkistä pelastustoimen sivuilla

Lisätietoja suojautumisesta pelastuslaitoksen nettisivuilla