Suoraan sisältöön

Toimintaohjeita suojautumistilanteessa

Selvitä etukäteen huoltohenkilöstön kanssa, kuinka rakennuksen koneellinen ilmanvaihto hätätilanteessa pysäytetään ja kuka sen tekee. Ilmanvaihtolaitteiston hätäpysäytyskytkin on syytä merkitä selvästi. Kytkimen pitäisi sijaita sellaisessa paikassa, että asukas voi tulipalon tai vaarallisen aineen aiheuttamassa hätätilanteessa pysäyttää ilmanvaihdon.

Suojaudu yllättävässä, ulkopuolelta uhkaavassa kaasu- tai säteilyvaarassa ensimmäiseksi sisälle. Pysäytä ilmanvaihto ja tiivistä rakennus saastuneen ulkoilman sisään pääsyn estämiseksi.

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Toimi näin kuultuasi yleinen vaaramerkki:

Siirry sisätiloihin ja pysy sisällä.

 

Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihtolaitteet.

Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

 

JAA