Suoraan sisältöön

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima suunnitelma pelastuslain (379/2011) 48 §:ssä mainituilla alueilla tapahtuvien suuronnettomuuksien torjumiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Ulkoinen pelastussuunnitelma on käytännönläheinen toimintaa ohjaava asiakirja, jolla on valmistauduttu alueen suuronnettomuusvaaraan. Ulkoiset pelastussuunnitelmat tarkistetaan vuosittain ja päivitetään vähintään kolmen vuoden välein. Ulkoisiin pelastussuunnitelmiin liittyviä suuronnettomuusharjoituksia järjestetään vähintään kolmen vuoden 

Palaute satamien pelastussuunnitelmista

Mielipiteitä ja palautetta Eteläsataman, Länsisataman ja Vuosaaren sataman pelastussuunnitelmista voi antaa 7.6.2019 klo 16 mennessä oheisen linkin kauttta https://response.questback.com/helsinginkaupunki/mbjunc4p1i 

Pelastussuunnitelmat

Ulkoinen pelastussuunnitelma - Salmisaaren voimalaitokset

Ulkoinen pelastussuunnitelma - Vuosaaren voimalaitos 

Ulkoinen pelastussuunnitelma  Eteläsatama

Ulkoinen pelastussuunnitelma  Länsisatama

Ulkoinen pelastussuunnitelma  Vuosaaren satama

Turvallisuustiedotteet

Salmisaaren voimalaitosten turvallisuustiedote (pdf) >

Vuosaaren voimalaitosten turvallisuustiedote (pdf) >

JAA