Suoraan sisältöön

Tutkimus ja julkaisut

Teemme turvallisuutta sinulle ja pääkaupungille. Visionamme on olla alan edelläkävijä ja maamme tuottavin pelastuslaitos. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää meiltä toiminnan systemaattista arviointia, jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä parhaiden käytäntöjen soveltamista. Seuraamme alan kansainvälistä ja kotimaista tutkimusta, minkä lisäksi tutkimme myös itse pelastustoimeen, turvallisuuteen, henkilöstöön ja toimintaympäristöön liittyviä ilmiöitä.

Tutkimustoiminta perustuu pelastustoimen tutkimusohjelmaan ja käytännön työstä nouseviin tutkimustarpeisiin. Tärkeitä painopistealueita ovat muun muassa toiminnan vaikuttavuuden ja tuottavuuden arviointi. Laajempien tutkimusten ja selvitysten lisäksi tutkimustoiminta vastaa alueen riskianalyysin laatimisesta, menetelmien kehittämisestä sekä tiedon keräämisestä ja analysoimisesta toimintamme suunnittelun, kehittämisen sekä päätöksenteon tueksi.

Itsenäisen tutkimustoiminnan lisäksi pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti tutkimushankkeiden toteuttamiseen eri pelastuslaitosten, tutkimuslaitosten sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeiden tulokset ja tuotokset jaetaan avoimesti kansalaisille ja asiantuntijoille edelleen hyödynnettäviksi.

Pelastuslaitoksen tutkimustoiminnosta vastaa tutkimuspäällikkö Hanna Rekola.

Julkaisusarja

Helsingin pelastuslaitoksen tutkimusjulkaisuja ja muita raportteja.

Lisää aiheesta