Suoraan sisältöön

Palvelut A-Ö

Hae kaupungin palveluita

Pelastuslaitoksen palvelut

--B -C -D --F -G -H --J --L -M -N -O --Q -R ---U --W -X -Y -Z -Å -Ä -Ö

Palvelut aakkosittain: Kaikki

Asuinrakennusten valvonta on pelastuslaitoksen tekemää, asuinrakennuksiin kohdistuvaa valvontaa. Lisää palvelusta...
Eläinten pelastamisesta vastaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikkö. Lisää palvelusta...
Ensihoidon ambulanssikuljetuksista lähetetään asiakkaalle lasku. Sen määrä perustuu asetukseen ensihoidon kustannusten korvaustaksasta. Lisää palvelusta...
Evakuointi on ihmisten ja omaisuuden siirtämistä turvaan vaara-alueelta tai vaarallisesta kohteesta. Lisää palvelusta...
Ilmoitukset ilmeisestä palonvaarasta ja muusta onnettomuusriskistä. Lisää palvelusta...
Ilotulitteiden käytöstä on tehtävä etukäteen ilmoitus pelastuslaitokselle. Lisää palvelusta...
Pelastuslaitos vuokraa ylläpitämiään kallioväestönsuojia muun muassa varasto- ja harrastekäyttöön. Lisää palvelusta...
Pelastuslaitoksen kemikaalivalvonta ehkäisee vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelystä aiheutuvia vahinkoja. Lisää palvelusta...
Pelastuslaitos suorittaa määräaikaisia palotarkastuksia ja muita valvontatehtäviä. Lisää palvelusta...
Pelastuslaitos järjestää koulutusta kodin ja työpaikan paloturvallisuudesta. Lisää palvelusta...
Pelastuskoulu antaa opetusta pelastajan eli palomies-sairaankuljettajan ammatttiin. Lisää palvelusta...
Pelastustoiminta vastaa ihmisen hengen tai terveyden turvaamisesta, silloin kun tulipalo tai jokin muu onnettomuus vaatii kiireellisiä toimenpiteitä. Lisää palvelusta...
Pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja vastaa paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin. Lisää palvelusta...
Pelastuslaitos neuvoo paloteknisissä asioissa rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Lisää palvelusta...
Sähköinen asiointipalvelu, joka on tarkoitettu Helsingin kaupungissa järjestettävien tapahtumien, yleisötilaisuuksien sekä myynti- ja markkinointitapahtumien ilmoitusten ja lupahakemusten tekemiseen Helsingin kaupungin eri viranomaisille. Lisää palvelusta...
Tulipysäkki-toiminnassa puututaan lasten ja nuorten luvattomaan sytyttelyyn. Lisää palvelusta...
Pelastuslaitos pyrkii ohjauksen, valistuksen ja neuvonnan keinoin lisäämään ihmisten valmiuksia ehkäistä onnettomuuksia ja kykyä toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi pelastuslaitos toteuttaa turvallisuusviestintää. Lisää palvelusta...
Pelastuslaitos järjestää varautumis- ja väestönsuojelukoulutusta. Lisää palvelusta...
Helsingin kaupungin alueella on 38 väestöhälytintä ja niiden ylläpidosta vastaa pelastuslaitos. Lisää palvelusta...
Väestönsuoja on tila tai rakennus, joka suojaa ihmisiä asevaikutuksilta, rakennussortumilta, ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta. Lisää palvelusta...

1  2   >