Suoraan sisältöön

Ohjeet ja lomakkeet


Ohjeet ja lomakkeet -sivulta löydät pelastuslaitoksen antamat viralliset ohjeet sekä eri aiheisiin kuuluvat lomakkeet aihepiireittäin ryhmiteltyinä.

Asuinkiinteistöjen turvallisuus

Yleinen turvallisuusohje
Säkerhetsföreskrifter
General Safety Instructions

Asuinrakennuksen pelastussuunnitelmapohja
Ohje pelastussuunnitelmapohjan käyttöön
Bostadsaktiebolagets räddningsplanmodellen
Instruktioner för användning av modellen för räddningsplan

Emergency plan template for housing companies
Instructions for using the emergency plan template

Sisäasiainministeriön ohje asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinnasta

Ohje kiinteistön omistajille pelastusteiden vapaana pitämisestä

Instruktioner för fastighetsägare om hur tillgängligheten till räddningsvägar bibehålls (på finska)
Instructions for real estate owners on sustaining availability of emergency access roads (in Finnish)

Jäteastioiden turvallinen sijoittelu

Asumisturvallisuuden omavalvonnan toimintaohje

Pientalon paloturvallisuusopas

Grillaa turvallisesti -ohje
Nestekaasuohje
Palovaroitinohje

Palovaroitinjärjestelmäohje

Pientalon kattotikkaat -ohje
Pientalon osoitemerkintä -ohje
Pientalon öljylämmitys -ohje


Yleisiä ohjeita

Alkusammutuskalusto-ohje
Autosuojaohje
 
Pelastussuunnitelman mallipohja pienille kohteille
Pelastustien suunnittelu ja toteutusohje
Ohje yli 12-kerroksisten rakennusten rakennustyömaan paloturvallisuudesta
Ohje kiinteiden sammutusvesiputkistojen suunnittelusta ja toteutuksesta
Ohje suurten työmaiden parakkiryhmien ja parakkikokonaisuuksien paloturvallisuudesta
Viranomaisverkko Virven suunnittelu- ja asentaminen uudisrakentamisen yhteydessä -ohje
Turvallisuuskoulutuspyyntö
Tutkimuslupahakemus ja -päätös


Ilotulitteet ja kemikaalit

Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä -lomake
Ilmoitus ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä (laaja ilmoitusmenettely) -lomake
Ilmoitus ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä (suppea ilmoitusmenettely) -lomake
Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista -lomake  
  

Yleisötapahtumat ja tilapäismajoitus

Ensiapusuunnitelma -lomake
Ohje henkilökapasiteetin määrittämisestä ulkotapahtumissa
Ilmoitus tehosteiden käytöstä -lomake
Ilmoitus tuliesityksestä -lomake
Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja
Pyroteknisten tuotteiden sekä tehosteena käytettävien räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käyttö yleisötapahtumissa –opas

Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä   
Tilapäismajoituksen ilmoituslomake ja tarkistuslista
Esimerkki majoitushuoneen opastaulusta
Huonekohtainen majoitusluettelo


Väestönsuojelu

Suojelu- ja väestönsuojamateriaali
Väestönsuojaohje


Poistumisturvallisuus

Poistumisturvallisuusselvityslomake


Paloilmoitinlaitteet, avainsäilöt ja kohdekortit

Automaattisen paloilmoittimen liittäminen hätäkeskukseen -ohje

Erheellisten paloilmoitusten ehkäisy

Ohje viivästetyn paloilmoituksen käyttöönotosta 

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteiston tilapäinen irtikytkentä-ohje


Pelastuslaitokselle toimitettavat tiedot

Uuden paloilmoittimen osalta toimita hyvissä ajoin täytettyinä kohdekortti ja avainsäilösopimus.

Kohdekorttitietojen tai laskutusosoitteen muuttuessa toimita muuttuneet tiedot kohdekorttilomakkeella. Muista päivittää tiedot myös hätäkeskukselle.

Tiedot toimitetaan paloilmoitinpalveluiden sähköpostiin paloilmoitin@hel.fi.

Avainsäilöjen sulkemispyynnöt ja tarkistuspyynnöt toimitetaan paloilmoitinpalveluiden sähköpostiin paloilmoitin@hel.fi.

Pelastuslaitoksen paloilmoittimen kohdekorttiin liittyvissä ja avainsäilöasioissa ota ensisijaisesti yhteyttä paloilmoitinpalveluiden sähköpostin kautta. Sähköpostia käsittelemme virka-aikana. Toimita tiedot hyvissä ajoin, jottei esimerkiksi uuden paloilmoittimen käyttöönotto viivästy.


Kohdekorttilomake (pdf)

Avainsäilösopimus


Paloilmoitinlaitteen liittäminen hätäkeskukseen

Löydät paloilmoittimen liittymis-, muutos- ja irtisanomisilmoitukset Hätäkeskuslaitokseen tämän linkin kautta.


Onnettomuusselosteet

Onnettomuusselosteet, eli tiedot pelastuslaitoksen toiminnasta onnettomuuskohteissa, voit tilata meiltä pelastuslaitokselta sähköpostitse osoitteesta onnettomuusselosteet@hel.fi. Kerro sähköpostiviestissä seuraavat tiedot:

- Nimi
- Kohteen osoite
- Päivämäärä
- Onko kyseessä talon asukas/muu asianomainen

Lisätietoja onnettomuusselosteista virka-aikana arkisin kello 8-16 numerosta: (09) 310 30116.