Suoraan sisältöön

Ohjeet ja lomakkeet

Ohjeet ja lomakkeet -sivulta löydät pelastuslaitoksen antamat viralliset ohjeet sekä eri aiheisiin kuuluvat lomakkeet aihepiireittäin ryhmiteltyinä.

Asuinkiinteistöjen turvallisuus

Yleinen turvallisuusohje
Säkerhetsföreskrifter
General Safety Instructions

Asuinrakennuksen pelastussuunnitelmapohja
Ohje pelastussuunnitelmapohjan käyttöön

Bostadsaktiebolagets räddningsplanmodellen
Instruktioner för användning av modellen för räddningsplan

Emergency plan template for housing companies
Instructions for using the emergency plan template


Sisäasiainministeriön ohje asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinnasta

Ohjeita kerrostaloasukkaille
Instruktioner för boende i höghus
Instructions for Apartment Block Residents

Ohje kiinteistön omistajille pelastusteiden vapaana pitämisestä
Instruktioner för fastighetsägare om hur tillgängligheten till räddningsvägar bibehålls (på finska)
Instructions for real estate owners on sustaining availability of emergency access roads (in Finnish)

Jäteastioiden turvallinen sijoittelu

Ohjeita pientaloasukkaille
Instruktioner för boende i småhus
Instructions for Detached and Semi-Detached House Residents

Asumisturvallisuuden omavalvonnan toimintaohje
Grillaa turvallisesti -ohje
Nestekaasuohje
Palovaroitinohje

Palovaroitinjärjestelmäohje

Pientalon kattotikkaat -ohje
Pientalon osoitemerkintä -ohje
Pientalon öljylämmitys -ohje


Yleisiä ohjeita

Autosuojan paloturvallisuus -ohje 
Pelastussuunnitelman mallipohja pienille kohteille
Pelastustien suunnittelu ja toteutusohje
Ohje yli 12-kerroksisten rakennusten rakennustyömaan paloturvallisuudesta
Ohje kiinteiden sammutusvesiputkistojen suunnittelusta ja toteutuksesta
Ohje suurten työmaiden parakkiryhmien ja parakkikokonaisuuksien paloturvallisuudesta
Viranomaisverkko Virven suunnittelu- ja asentaminen uudisrakentamisen yhteydessä -ohje
Turvallisuuskoulutuspyyntö
Tutkimuslupahakemus ja -päätös


Ilotulitteet ja kemikaalit

Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä -lomake
Ilmoitus ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä (laaja ilmoitusmenettely) -lomake
Ilmoitus ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä (suppea ilmoitusmenettely) -lomake
Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista -lomake  
  

Yleisötapahtumat ja tilapäismajoitus

Ensiapusuunnitelma -lomake
Ilmoitus tehosteiden käytöstä -lomake
Ilmoitus tuliesityksestä -lomake
Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaopas
Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja
Pyroteknisten tuotteiden sekä tehosteena käytettävien räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käyttö yleisötapahtumissa –opas

Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä   
Tilapäismajoituksen ilmoituslomake ja tarkistuslista
Esimerkki majoitushuoneen opastaulusta
Huonekohtainen majoitusluettelo


Väestönsuojelu

Suojelu- ja väestönsuojamateriaali
Väestönsuojaohje


Poistumisturvallisuus

Poistumisturvallisuusselvityslomake


Paloilmoitinlaitteet, avainsäilöt ja kohdekortit

Automaattisen paloilmoittimen liittäminen hätäkeskukseen -ohje

Erheellisten paloilmoitusten ehkäisy

Ohje viivästetyn paloilmoituksen käyttöönotosta 

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteiston tilapäinen irtikytkentä-ohje


Pelastuslaitokselle toimitettavat tiedot

Uuden paloilmoittimen osalta toimita hyvissä ajoin täytettyinä kohdekortti ja avainsäilösopimus.

Kohdekortti tietojen tai laskutusosoitteen muuttuessa toimita muuttuneet tiedot kohdekorttilomakkeella. Muista päivittää tiedot myös hätäkeskukselle.

Tiedot toimitetaan paloilmoitin palveluiden sähköpostiin paloilmoitin@hel.fi

Avainsäilöjen sulkemispyynnöt ja tarkistuspyynnöt toimitetaan paloilmoitin palveluiden sähköpostiin paloilmoitin@hel.fi.

Pelastuslaitoksen paloilmoittimen kohdekortti ja avainsäilöasioissa asioidaan ensisijaisesti paloilmoitinpalveluiden sähköpostin kautta. Sähköpostia käsitellään virka-aikana ja asiakkaan on hyvä toimittaa tiedot hyvissä ajoin, jottei esim. uuden paloilmoittimen käyttöönotto viivästy.

Kohdekorttilomake (pdf)

Avainsäilösopimus

Paloilmoitinlaitteen liittäminen hätäkeskukseen

Hätäkeskuksen paloilmoittimen liittymis-, muutos- ja irtisanomisilmoitukset toimintaohjeineen löydät tämän linkin kautta.


Onnettomuusselosteet

Onnettomuusselosteet, eli tietoja pelastuslaitoksen toiminnasta onnettomuuskohteissa, voidaan tilata pelastuslaitokselta sähköpostitse osoitteesta onnettomuusselosteet@hel.fi Kerro sähköpostiviestissä seuraavat tiedot:

- Nimi
- Kohteen osoite
- Päivämäärä
- Onko kyseessä talon asukas/muu asianomainen

Lisätietoja onnettomuusselosteista numerosta: (09) 310 30112