Suoraan sisältöön

Ohjeet ja lomakkeet

Ohjeet ja lomakkeet -sivulta löydät pelastuslaitoksen antamat viralliset ohjeet sekä eri aiheisiin kuuluvat lomakkeet aihepiireittäin ryhmiteltyinä.

Asuinkiinteistöjen turvallisuus

Yleinen turvallisuusohje
Säkerhetsföreskrifter
General Safety Instructions

Asuinrakennuksen pelastussuunnitelmapohja
Ohje pelastussuunnitelmapohjan käyttöön

Bostadsaktiebolagets räddningsplanmodellen
Instruktioner för användning av modellen för räddningsplan

Emergency plan template for housing companies
Instructions for using the emergency plan template


Sisäasiainministeriön ohje asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinnasta

Ohjeita kerrostaloasukkaille
Instruktioner för boende i höghus
Instructions for Apartment Block Residents

Ohje kiinteistön omistajille pelastusteiden vapaana pitämisestä
Instruktioner för fastighetsägare om hur tillgängligheten till räddningsvägar bibehålls (på finska)
Instructions for real estate owners on sustaining availability of emergency access roads (in Finnish)

Jäteastioiden turvallinen sijoittelu

Ohjeita pientaloasukkaille
Instruktioner för boende i småhus
Instructions for Detached and Semi-Detached House Residents

Asumisturvallisuuden omavalvonnan toimintaohje
Grillaa turvallisesti -ohje
Nestekaasuohje
Palovaroitinohje

Palovaroitinjärjestelmäohje

Pientalon kattotikkaat -ohje
Pientalon osoitemerkintä -ohje
Pientalon öljylämmitys -ohje


Yleisiä ohjeita

Autosuojan paloturvallisuus -ohje 
Pelastussuunnitelman mallipohja pienille kohteille
Pelastustieohje
Ohje yli 12-kerroksisten rakennusten rakennustyömaan paloturvallisuudesta
Ohje kiinteiden sammutusvesiputkistojen suunnittelusta ja toteutuksesta
Ohje suurten parakkiryhmien paloturvallisuudesta
Viranomaisverkko Virven suunnittelu- ja asentaminen uudisrakentamisen yhteydessä -ohje
Turvallisuuskoulutuspyyntö
Tutkimuslupahakemus ja -päätös


Ilotulitteet ja kemikaalit

Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä -lomake
Ilmoitus ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä (laaja ilmoitusmenettely) -lomake
Ilmoitus ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä (suppea ilmoitusmenettely) -lomake
Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista -lomake  
  

Yleisötapahtumat ja tilapäismajoitus

Ensiapusuunnitelma -lomake
Ilmoitus tehosteiden käytöstä -lomake
Ilmoitus tuliesityksestä -lomake
Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaopas
Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja
Pyroteknisten tuotteiden sekä tehosteena käytettävien räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käyttö yleisötapahtumissa –opas

Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä   
Tilapäismajoituksen ilmoituslomake ja tarkistuslista
Esimerkki majoitushuoneen opastaulusta
Huonekohtainen majoitusluettelo


Väestönsuojelu

Suojelu- ja väestönsuojamateriaali
Väestönsuojaohje


Poistumisturvallisuus

Poistumisturvallisuusselvityslomake


Paloilmoitinlaitteet ja kohdekortit

Automaattisen paloilmoittimen liittäminen hätäkeskukseen -ohje

Avainsäilösopimus

Erheellisten paloilmoitusten ehkäisy

Ohje viivästetyn paloilmoituksen käyttöönotosta

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteiston tilapäinen irtikytkentä

Kohdekorttilomake (pdf) (Pelastuslaitos) Muista täyttää ja lähettää muutosilmoitus myös Hätäkeskukselle, lomake alla.   

Paloilmoittimen liittymishakemus/-ilmoitus/muutosilmoituksen ja Paloilmoittimen irtisanomisilmoituksen Hätäkeskuslaitokselle löydät tämän linkin kautta.


Paloilmoitinlaitteita ja kohdekorttiasioita koskevat lomakkeet toimitetaan täytettyinä pelastuslaitokselle. Lomakkeet voi toimittaa joko postitse, faksilla tai sähköpostilla osoitteeseen:

Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Hallinto- ja kehittämisosasto
paloilmoitinasiat/avainsäilö
PL 112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksi: 09-310 30019

Sähköposti: paloilmoitin@hel.fi

Tiedustelut arkisin: puh. 09-310 30113  
Sähköposti: paloilmoitin@hel.fi


Onnettomuusselosteet

Onnettomuusselosteet, eli tietoja pelastuslaitoksen toiminnasta onnettomuuskohteissa, voidaan tilata pelastuslaitokselta sähköpostitse osoitteesta onnettomuusselosteet@hel.fi Kerro sähköpostiviestissä seuraavat tiedot:

- Nimi
- Kohteen osoite
- Päivämäärä
- Onko kyseessä talon asukas/muu asianomainen

Lisätietoja onnettomuusselosteista numerosta: (09) 310 30112

JAA