Suoraan sisältöön

Ohjeet ja lomakkeet

Ohjeet ja lomakkeet -sivulta löydät pelastuslaitoksen antamat viralliset ohjeet sekä eri aiheisiin kuuluvat lomakkeet ja ilmoituspohjat aihepiireittäin ryhmiteltyinä.

Asuinkiinteistöjen turvallisuus

Yleinen turvallisuusohje

Asuinrakennuksen pelastussuunnitelmapohja
Ohje pelastussuunnitelmapohjan käyttöön
Sisäasiainministeriön ohje asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinnasta

Ohje kiinteistön omistajille pelastusteiden vapaana pitämisestä

Jäteastioiden turvallinen sijoittelu

Taloyhtiön paloturvallisuusopas

Pientalon paloturvallisuusopas

Grillaa turvallisesti -ohje
Nestekaasuohje
Palovaroitinohje

Palovaroitinjärjestelmäohje

Pientalon kattotikkaat -ohje
Pientalon osoitemerkintä -ohje
Pientalon öljylämmitys -ohje


Yleisiä ohjeita

Ohje alkusammutusvälineiden sijoittamisesta rakennukseen
Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohje
Autosuojaohje
 
Pelastussuunnitelman mallipohja pienille kohteille
Pelastustien suunnittelu ja toteutusohje
Ohje yli 12-kerroksisten rakennusten rakennustyömaan paloturvallisuudesta
Ohje kiinteiden sammutusvesiputkistojen suunnittelusta ja toteutuksesta
Ohje suurten työmaiden parakkiryhmien ja parakkikokonaisuuksien paloturvallisuudesta
Viranomaisverkko Virven suunnittelu- ja asentaminen uudisrakentamisen yhteydessä -ohje
Turvallisuuskoulutuspyyntö
Tutkimuslupahakemus ja -päätös

Linkki Suomen Erillisverkot Oy:n Virve 2.0 muutoksesta kertovalle sivulle:

Sivulta löytyy mm.:

  • Uusi Virve-sisäkuuluvuuden tarvekartoitus-lomake
  • Ohje Virve 2.0 –kuuluvuuden toteuttamisesta kohteissa, joissa on nyky-Virven kuuluvuus
  • Ohje Virve-sisätilakuuluvuuden (Virve-varkko ja Virve 2.0) toteuttamisesta uusissa kohteissa


Ilotulitteet ja kemikaalit

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä -sähköinen ilmoituslomake
Ilmoitus ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä (laaja ilmoitusmenettely) -lomake
Ilmoitus ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä (suppea ilmoitusmenettely) -lomake
Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista -lomake  
  

Yleisötapahtumat ja tilapäismajoitus

Ensiapusuunnitelma -lomake
Ohje henkilökapasiteetin määrittämisestä ulkotapahtumissa
Ilmoitus tehosteiden käytöstä -sähköinen ilmoituslomake
Ilmoitus tuliesityksestä -sähköinen ilmoituslomake
Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja
Räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käyttö erikoistehosteena yleisötapahtumissa –opas

Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä   
Ilmoitus tilapäismajoituksesta -sähköinen ilmoituslomake
Esimerkki majoitushuoneen opastaulusta
Huonekohtainen majoitusluettelo


Tulentekoilmoitus

Kulotuksesta ja merkittävästi savua muodostavista avotulista on aina tehtävä ilmoitus kunnan pelastusviranomaiselle.
Tulentekoilmoitus -sähköinen ilmoituslomake

Mikäli avotulen käytössä on kysymys yleisötilaisuudessa tai muussa tapahtumassa toteutettavasta avotulen käytöstä, kuten tuliesityksestä tai kokon poltosta tapahtumassa, tehdään tästä avotulen käytöstä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Katso lisätiedot täältä.

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti risujen, hakkuujätteiden, lehtien ja muun puutarhajätteen avopoltto mukaan lukien polttaminen tynnyrissä tai muussa astiassa on Helsingissä kielletty. Katso tarkemman tiedot täältä.

Väestönsuojelu

Suojelu- ja väestönsuojamateriaali
Väestönsuojaohje


Poistumisturvallisuus

Poistumisturvallisuusselvityslomake, A-osa
Poistumisturvallisuusselvityslomake, B-osa


Paloilmoitinlaitteet, avainsäilöt ja kohdekortit

Paloilmoittimiin, sammutuslaitteistoihin, kohdekortteihin ja avainsäilöihin liittyvät palvelut - Lue lisää

Kohdekorttilomake
Avainsäilösopimus
Automaattisen paloilmoittimen liittäminen hätäkeskukseen -ohje
Erheellisten paloilmoitusten ehkäisy
Ohje viivästetyn paloilmoituksen käyttöönotosta
Paloilmoitin- ja sammutuslaitteiston tilapäinen irtikytkentä-ohje


Onnettomuusselosteet

Onnettomuusselosteet, eli tiedot pelastuslaitoksen toiminnasta onnettomuuskohteissa, voit tilata meiltä pelastuslaitokselta sähköpostitse osoitteesta onnettomuusselosteet@hel.fi. Kerro sähköpostiviestissä seuraavat tiedot:

- Nimi
- Kohteen osoite
- Päivämäärä
- Onko kyseessä talon asukas/muu asianomainen

Lisätietoja onnettomuusselosteista virka-aikana arkisin kello 8-16 numerosta: (09) 310 30116.