Lautakunnan yhteystiedot

Esittelijä
Pelastuskomentaja Simo Weckstén, puhelin 09 310 30000

Pöytäkirjanpitäjä
Johdon sihteeri Elina Rantala, puhelin 09 310 30001

Lisätietoja lautakunnan päätöksistä antaa Helsingin kaupungin kirjaamo.

JAA