Suoraan sisältöön

Pelastuslautakunta
12 / 18.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


Asia/4

Kuuleminen, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Helsingin alueen pelastustoimen palvelutason epäkohtien korjaaminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (pdf) (html)

Liite 1

Vastine AVI kuulemispyyntöön 13 12 2018 t

Liite 2

Liite 2 Vastine AVI 9.3.2018


Asia/5

Helsingin pelastustoimen alueen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkaminen vuosille 2019–2020 (pdf) (html)

Liite 1

palvelutasopäätös 2017-2018


Asia/6

Päätös hallintokanteluun, pelastuslaitoksien yksiköiden lähtöajat ja toimintavalmius, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (pdf) (html)

Liite 1

Päätös 2.11.2018, hallintokantelu, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Liite 2

Päätös 2.11.2018, valmiussiirrot, Etelä-Suomen aluehallintovirasto.pdf


Asia/7

Pelastuslaitoksen kiinteistöjen vuosikorjaustöiden tilaaminen ajanjaksolla 1.1.2019 - 31.12.2020 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

Muut asiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

JAA