Suoraan sisältöön

Pelastuslautakunta
11 / 27.11.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 81 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 82 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 83 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 84 Asia/9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)


§ 85 Asia/4

Kaupunkiympäristön toimiala, pelastuslaitos, valvontasuunnitelma vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 86 Asia/5

Nostolava-autojen hankinta (pdf) (html)


§ 87 Asia/6

Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla pelastuskomentajalle (pdf) (html)


§ 88 Asia/7

Kokousajat ja pöytäkirjan nähtävilläpito, pelastuslautakunta 2019 (pdf) (html)


§ 89 Asia/8

Muut asiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.