Suoraan sisältöön

Pelastuslautakunta
05 / 21.11.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 32 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 33 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 34 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 35 Asia/4

Pelastuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle liikkuvan päivystysyksikön pilotointia koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)


§ 36 Asia/5

Pelastuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (pdf) (html)


§ 37 Asia/6

Pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ennuste 3 2017 laaja.pdf

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/7

Kaupunkiympäristön toimiala, pelastuslaitos, valvontasuunnitelma vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 39 Asia/8

Muut asiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.