Suoraan sisältöön

Vaarallisten kemikaalien säilytys

Säilytyksellä tarkoitetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden vähäisten määrien hallussapitoa. Käytännössä kyse on säilytyksestä, kun vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden määrä ei ylitä ilmoitus- ja luparajoja. Pientenkin määrien säilytyksessä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta.


Säilytysrajoitukset ja turvallisuusvaatimukset on esitetty Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeessa:

Vaarallisten kemikaalien säilytys (linkki Tukesin internet-sivuille)
 

Säilytysrajoitusten säädösperusteet:
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), 35-36 §

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015), 45-50 §