Suoraan sisältöön

Palavien nesteiden, aerosolien ja syttyvien kaasujen säilytys kaupassa

Useissa myymälöissä ja kauppakeskuksissa harjoitetaan vaarallisten kemikaalien säilytystä ja varastointia. Esimerkiksi:

 • rautakaupat
 • maalikaupat
 • autotarvike- ja varaosaliikkeet
 • tavaratalot, supermarketit

Edellä mainitun kaltaisissa kohteissa säilytetään ja varastoidaan usein muun muassa seuraavia vaarallisia kemikaaleja:

 • tuulilasinpesunesteet
 • maalit, liuottimet, lakat
 • pienkonebensiini
 • sytytysnesteet
 • nestekaasu (mm. grillauskaasut, retkikeittimien polttoaineet)
 • aerosolit

Palavien nesteiden ja aerosolien säilytykseen ja varastointiin liittyy tulipalon nopean kehittymisen ja leviämisen vaara. Tästä syystä vaarallisten kemikaalien määrille myymälöissä ja kauppakeskuksissa asetetaan rajoituksia sekä edellytetään tiettyjä suojaustoimenpiteitä säilytyksessä ja varastoinnissa.
 

Ohjeet ja suositukset sekä määrärajoitukset ja suojausvaatimukset on esitetty Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) oppaassa: Palavien nesteiden säilytys kaupassa (pdf)

Helsingin pelastuslaitos soveltaa myymälöiden ja kauppakeskusten palavien nesteiden ja aerosolien säilytykseen ja varastointiin edellä mainitun oppaan mukaisia rajoituksia ja suojausvaatimuksia.

Huomioitavaa:

 • Palavien nesteiden, aerosolien ja syttyvien kaasujen määrän ylittäessä ilmoitusrajan, tulee toiminnanharjoittajan tehdä kemikaali-ilmoitus pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen perusteella päätöksen ja tarkastuksen.
 • Palavien nesteiden, aerosolien ja syttyvien kaasujen määrän ollessa vähäinen (alle ilmoitusrajan), on kyse säilytyksestä. Näissä tapauksissa ei ole tarpeen tehdä kemikaali-ilmoitusta. Pelastusviranomainen valvoo säilytystä palotarkastusten yhteydessä.