Suoraan sisältöön

Öljylämmityslaitteistot

Ohjeita öljylämmityslaitteistoihin ja öljysäiliöihin liittyen:

Pientalon öljylämmitys –ohje (Helsingin pelastuslaitos)
 

Lämmitysöljysäiliön ja öljylämmityslaitteiston sijoittaminen, huolto, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen –opas (Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Tampereen kaupungin ympäristöpalvelut)
 

Öljysäiliöiden tarkastus

Tärkeällä pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava määräajoin.
Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan tärkeällä pohjavesialueella myös maanpäälliset säiliöt on tarkastettava kuten maanalaiset säiliöt.

Helsingissä tärkeitä pohjavesialueita on Vuosaaren, Tattarisuon, Santahaminan, Vartiokylän ja Isosaaren alueilla.

Helsingin pohjavesialueet (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu)

Säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta. Seuraavat tarkastusajat määräytyvät säiliön kunnon perusteella.

Tarkastukset on tehtävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymän toiminnanharjoittajan toimesta. Hyväksytyt toiminnanharjoittajat on tarkastettavissa Tukesin rekisteristä:
Tukesin rekisterissä olevat toiminnanharjoittajat (linkki Tukesin internet-sivuille)

 

Muualla kuin tärkeällä pohjavesialueella olevat öljysäiliöt

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan muualla kuin tärkeillä pohjavesialueilla käytössä olevat maanalaiset öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 15 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta, toisen kerran 10 vuoden kuluessa edellisestä tarkastuksesta ja kolmannen kerran sekä siitä eteenpäin 5 vuoden kuluessa edellisestä tarkastuksesta, ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useammin. (Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.3.2009).

Maanpäälliset ja sisätiloissa sijaitsevat öljysäiliöt suositellaan tarkastettavaksi edellä olevien määrävälien mukaisesti

 

Öljylämmityslaitteiston katsastus

Öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta on ilmoitettava pelastusviranomaiselle.  Pelastusviranomainen tarkastaa öljylämmityslaitteiston kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta.

Öljylämmityslaitteisto on katsastettava myös, jos sen rakennetta muutetaan oleellisesti. Oleellisia muutoksia ovat mm:

  • säiliön vaihtaminen tai säiliöiden lukumäärän lisääminen
  • esilämmittimen lisääminen öljyputkistoon
  • öljyputkiston uusiminen
  • polttimen vaihtaminen suurempitehoiseen tai polttimien lukumäärän lisääminen

 

Säädösperusteet:
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista 314/1985, 48 §

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.3.2009)