Suoraan sisältöön

Ilotulitteet ja räjähteet

 

Ilotulitteiden käyttö (yksityinen käyttö, kuluttajille tarkoitetut ilotulitteet)

Ilotulitteiden yksityisestä käytöstä on ilmoitettava vähintään viisi (5) vuorokautta ennen tapahtumaa käyttöpaikkakunnan pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen tekee asiasta kirjallisen päätöksen, joka toimitetaan ilmoittajalle. Pelastusviranomainen voi asettaa toiminnalle turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia tai kieltää käytön.

Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä voidaan tehdä sähköisellä ilmoituslomakkeella tai se toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen pel.tapahtumat(at)hel.fi tai postitse osoitteeseen:
Helsingin kaupunki
Pelastuslaitos / yleisötapahtumien valvonta
PL 112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta luokan F2 ja F3 ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä 31.12. klo 18.00 ja 1.1. klo 02.00 välisenä aikana.

 

Ilotulitusnäytökset (ammattimainen)

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettava paikkakunnan poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Ilotulitusnäytöksestä on kysymys silloin, kun käytetään luokan F4 ilotulitteita tai kun luokan F2 ja F3 ilotulitteita käytetään muussa kuin yksityishenkilön järjestämässä yksityisessä tapahtumassa.

Lisätietoja poliisin internet-sivuilta: Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä

 

Ilotulitteiden myynti ja varastointi kaupan yhteydessä

Ilotulitteiden myynti kuluttajille on kielletty 1.12. - 26.12. ellei ostajalla ole pelastusviranomaisen antamaa päätöstä tuotteiden käyttöön (katso kohta Ilotulitteiden käyttö).

Ilotulitteiden varastointi ja myynti kaupan yhteydessä edellyttää pelastusviranomaisen päätöksen. Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen varastoinnin aloittamista.

Huomautus: Jos kyseessä on kohde, josta on aiemmin tehty ilmoitus ja pelastusviranomaisen päätös, katso kohta Suppea ilmoitusmenettely

Ilmoitus tehdään kirjallisesti lomakkeella Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (laaja ilmoitusmenettely)

Ilmoitukseen on liitettävä mittakaavaan 1:1000 tai 1:2000 laadittu asemapiirros, josta käy selville

 • liikkeen sijainti
 • lähiympäristö 100 metrin säteellä rakennuksineen
 • liikerakennuksen ulkopuolelle suunniteltujen varastosuojien sijainti

Lisäksi ilmoituksessa tulee olla mittakaavaan 1:50 tai 1:100 laaditut piirustukset, joista käy selville varastosuojien sijainti sekä rakennepiirustukset, jos varastosuojan rakenne ei täytä standardin SFS 4399 vaatimuksia.

Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen perusteella päätöksen, jossa vahvistetaan

 • paikka, jossa varastointia saa harjoittaa
 • varastoitavien ilotulitteiden suurimmat sallitut määrät ja luokka
 • varastointipaikat ja -tavat
 • muut mahdollisesti asetetut ehdot

Pelastusviranomainen tarkastaa ilotulitteiden varastoinnin ja myynnin järjestelyt.

Ilotulitteiden varastointia ja myyntiä koskevat keskeiset vaatimukset on koottu Omavalvontatarkastus –lomakkeelle. (pdf-versio / doc-versio)
 

Suppea ilmoitusmenettely:

Jos kyseessä on kohde, josta on aiemmin tehty ilmoitus ja pelastusviranomaisen päätös, voidaan ilotulitteiden varastoinnista tehdä suppea ilmoitus. Keskeiset edellytykset suppean ilmoitusmenettelyn käyttöön:

 • varastointi-ilmoitus ja päätös tehty aiempina vuosina
 • aiempi pelastusviranomaisen päätös saatavilla (pakollinen liite)
 • toiminnanharjoittaja ja ilmoittaja sama
 • varastointi ja myynti tapahtuvat samalla ajanjaksolla kuin aiemmin
 • myyntipisteen ja varastoinnin järjestelyt aiemman ilmoituksen ja päätöksen mukaisia

Kaikkien edellytysten täyttyessä voidaan ilmoitus tehdä lomakkeella Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (suppea ilmoitusmenettely)

Säädösperusteet:
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, 63–64 §

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015, 45–47 §
 

Räjähteiden ja ilotulitteiden säilytys asuinhuoneistoissa ja niihin liittyvissä varastoissa

Asuinhuoneistossa saa säilyttää enintään:

 • 2 kg ruutia
 • 20 000 ampuma-aseiden patruunaa (sisältäen myös työkaluissa ja lähetyspistooleissa käytettävät patruunat ja niiden sytytysnallit
 • lyhytaikaisesti 5 kg ilotulitteita ja pyroteknisiä tuotteita

Räjähteiden omistajan hallinnassa olevassa muussa tilassa saa säilyttää enintään:

 • 5 kg ruutia
 • 30 000 ampuma-aseiden patruunaa (sisältäen myös työkaluissa ja lähetyspistooleissa käytettävät patruunat ja niiden sytytysnallit)
 • 25 kg ilotulitteita ja pyroteknisiä tuotteita sekä pelastautumisvälineissä käytettäviä pyroteknisiä tuotteita 5 kg (esim. valaisu- ja merkinantovälineet)

Räjähteitä tai ilotulitteita ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa eikä asuinhuoneistojen yhteisissä tiloissa eikä tällaisessa tilassa olevassa talousirtaimiston asuntokohtaiseen säilyttämiseen varatussa tilassa (esim. asuinkerrostalon verkkokellareissa).

Säädösperusteet:
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), 87 §

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015), 56–57 §

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015, 40-41 §

Ilotulitteiden käyttökieltoalueet uutena vuotenaUuden vuoden juhlintaan on perinteisesti kuulunut ilotulitteiden käyttö. Ilotulitteiden käytöstä tori- ja kauppa-alueilla sekä ihmisten kokoontumisesta käyttääkseen ilotulitteita muillakin julkisilla alueilla, on aikaisempien vuosien tilastojen mukaan aiheutunut vakavia vahinkoja ja pysyviä henkilövammoja.

Tiiviillä kaupunkialueella ja suuressa ihmisjoukossa on vaikea huolehtia ilotulitteelle määritetystä suojaetäisyydestä.

Pelastuslaitos on kieltänyt ilotulitteiden käytön Helsingin kaupungin alueella uutena vuotena.

Päätös koskee seuraavia alueita:

1. Ydinkeskustan alue, joka sisältää seuraavat katualueet; Yliopistonkatu – Mikonkatu – Rautatientori – Asema-aukio – Elielinaukio – Töölönlahdenkatu –Makasiinipuisto – Kansalaistori – Mannerheiminaukio – Paasikivenaukio – Salomonkatu – Narinkkatori – Simonkatu – Mannerheimintie – Erottaja – Eteläesplanadi – Kauppatori – Mariankatu – Aleksanterinkatu – Senaatintori
2. Oulunkylän ostoskeskus
3. Ylä-Malmin tori
4. Pihlajamäen ostoskeskus
5. Ala-Malmin tori
6. Töölöntori
7. Vanha kirkkopuisto (nk. ruttopuisto)
8. Maatullinaukio
9. Kontulan ostoskeskus
10. Itäkeskuksen kauppakeskus ja Tallinnan aukio
11. Helsingin Kauppahallin tausta-alue pysäköintialueineen
12. Sinebrychoffin puistoalue
13. Kaisaniemen ja Kaivopuiston puistoalueet
14. Kannelmäen Sitratorin, Nuorisotalon ja Kannelmäen asema-alueet
15. Malminkartanon aukio ja Malminkartanon asema-alueet
16. Vaasan aukion alue
17. Hakaniemen tori ja Ympyrätalon alue

Kieltoalueet ovat voimassa toistaiseksi.

Kiletoalueet on tarkemmin karttapohjalla osoitteessa https://hkistaging.hel.fi/static/liitteet-2019/Helsinki/kieltoaalueet_karttapohjalla_2020_ASn.pdf