Suoraan sisältöön

Sisusteet

Sisusteita ovat esimerkiksi verhot ja muut riippuvat tekstiilit ja kankaat, banderollit, pehmustetut istuinhuonekalut, irtomatot sekä muut käyttötapansa ja -materiaalinsa puolesta näihin rinnastettavat tuotteet.

Yleisötapahtumissa käytettävät sisusteet eivät saa olla helposti syttyviä eivätkä ne saa vaarantaa ihmisten turvallisuutta poistumistilanteissa tai vaikeuttaa pelastustoimintaa. Sisusteiden tulee olla sellaisia, että ne eivät palaessaan muodosta runsaasti savua tai levitä paloa nopeasti.

Yleisötapahtumissa käytetään pääsääntöisesti vaikeasti syttyviä sisusteita (syttyvyysluokka SL1, DIN 4102 B1 tai vastaava). Mikäli tila on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla, voivat sisusteet olla tavanomaisesti syttyviä (SL2, DIN 4102 B2 tai vastaava). Jos tapahtumassa käytetään avotulta tai pyrotekniikkaa, tulee näiden käyttöpaikalla, kuten lavalla ja sen välittömässä läheisyydessä kuitenkin käyttää palamattomia tai vaikeasti syttyviä sisusteita ja somisteita.

Tapahtuman järjestäjän on pystyttävä osoittamaan, että käytettävät sisusteet täyttävät paloturvallisuudelle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Jokaisesta sisusteesta on oltava todistus, josta voidaan varmistaa, että kyseinen sisuste on luokiteltu tai palosuojattu määräysten mukaisesti. Tuotteen luokka käy ilmi tuotteen mukana olevasta tutkimusselostuksesta, lausunnosta tai tuotteen tuoteselostuksesta.

Palosuojaus voidaan toteuttaa paikan päällä käyttämällä tähän tarkoitukseen soveltuvaa palosuoja-ainetta ja -menetelmää. Myös palosuojauskäsittelystä tulee olla esittää todistus. Palosuojaus heikkenee ajan ja käytön myötä, ja käsittely on uusittava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.