Suoraan sisältöön

Tapahtuman järjestäminen käyttötarkoituksesta poikkeavassa tilassa

Yleisötapahtumat pyritään järjestämään ensisijaisesti kokoontumiseen suunnitellussa tilassa. Kokoontumistiloja ovat esimerkiksi ravintolat, konserttisalit, teatterit, urheilu- ja monitoimihallit. Mikäli yleisötapahtuma halutaan järjestää käyttötarkoitukseltaan poikkeavassa tilassa, kuten teollisuushallissa tai työpaikkatilassa, tulee tapahtuman järjestäjän olla hyvissä ajoin yhteydessä pelastusviranomaiseen. Rakennuslupatarpeen selvittämiseksi tulee kääntyä rakennusvalvontaviranomaisen puoleen.

Pelastusviranomainen arvioi tilan soveltuvuutta kokoontumiseen palo- ja poistumisturvallisuuden näkökulmasta. Poikkeavan tilan palo- ja poistumisturvallisuus tulee olla samalla tasolla kuin kokoontumistilan. Tilan maksimihenkilömäärään vaikuttavat rakennuksen paloluokka, pinta-ala ja poistumisreittien leveydet. Tilassa tulee olla riittävästi alkusammutuskalustoa, ja se on varustettava tarvittaessa poistumisreittien merkinnöillä ja valaistuksella. Joissain tapauksissa riittävän palo- ja poistumisturvallisuuden varmistamiseksi tapahtumaan tarvitaan erityisjärjestelyjä, kuten henkilövalvonnan tai turvallisuustekniikan lisäämistä. Kaikki tilat eivät sovi yleisötapahtuman järjestämiseen edes erityisjärjestelyjen avulla.