Suoraan sisältöön

Pelastustiet yleisötapahtumissa

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden tarkoituksena on taata pelastuslaitoksen toimintaedellytykset onnettomuustilanteissa. Tapahtuman järjestäjän tulee esittää pelastustiet tapahtuman pelastussuunnitelmassa. Tapahtuman järjestäjä on velvollinen pitämään pelastustiet ajokelpoisina ja esteettöminä koko tapahtuman ajan sekä merkitsemään ne asianmukaisesti.

Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä. Pelastustien päällysteenä voi olla kiveys, asfaltti, betoni, kivituhka tai nurmikivi. Nurmikko ei sovellu pelastustien päällysteeksi. Pelastustien leveys suoralla on oltava vähintään 3,5 m, kääntösäde ulkoreunassa 12,5 m ja kantavuus 32 t. Ensihoitoyksikön reitin leveys on vähintään 3,0 m ja kantavuus 4 tn. Pelastusteistä, niiden tarkasta mitoituksesta ja merkinnästä löytyy lisää tietoa pelastustieohjeesta.