Suoraan sisältöön

Alkusammutuskalusto

Alkusammutuskalustolla tarkoitetaan käsisammuttimia, sammutuspeitettä, pikapalopostia ja sankoruiskua. Käsisammuttimet ovat enintään 20 kg painoisia sammuttimia. Sammutteena käsisammuttimissa käytetään esimerkiksi jauhetta, vesipohjaista nestettä, hiilidioksidia ja vaahtoa.

Tapahtumanjärjestäjällä on velvollisuus varata tapahtumapaikalle riittävä määrä tarkoitukseen soveltuvaa alkusammutuskalustoa. Alkusammutuskaluston tulee olla tarkoituksenmukaisesti sijoiteltua sekä esteettömästi saatavilla, ja sen sijainti on opastettava. Alkusammutuskaluston osalta on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • Yleisötapahtumissa käytetään vähintään
  • 6 kg jauhesammuttimia, jotka ovat teholuokaltaan yleensä vähintään 34 A 183 BC
  • 6 l nestesammuttimia, joiden teholuokka on yleensä vähintään 43 A
  • 6 l vaahtosammuttimia, joiden teholuokka on yleensä vähintään 34 A 183 B
  • 5 kg hiilidioksidisammuttimia (teholuokka vähintään 89 B) sähkölaitteiden yhteydessä.
 • Konserteissa alkusammutuskalustoa tulee sijoittaa lavan sekä mikseripöydän yhteyteen.
 • Rakennuksissa ja väliaikaisissa rakennelmissa alkusammuttimia on vähintään 1 kpl/300 m2.
 • Nestekaasun käyttöpaikan yhteyteen on sijoitettava vähintään yksi sammutin sekä sammutuspeite.
 • Tehostetoteutuksissa ja tuliesityksissä tulee olla vähintään kaksi 43A 183 BC -teholuokan käsisammutinta.
 • Upporasvakeittimen yhteyteen suositellaan F-luokan elintarvikerasvapalosammutinta.
 • Kuivissa tasalämpöisissä tiloissa käytettävät sammuttimet on tarkastettava valtuutetun tarkastusliikkeen toimesta vähintään kahden vuoden väliajoin.
 • Kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle alttiina olevat sammuttimet on tarkastettava valtuutetun tarkastusliikkeen toimesta vähintään vuoden väliajoin.
 • Käsisammuttimet tulee huoltaa turvallisuus- ja kemikaaliviraston vahvistaman käsisammutinliikkeen toimesta jokaisen käytön jälkeen ja muulloinkin, kun tarkastus antaa siihen aihetta. Nestesammuttimien enimmäishuoltoväli on viisi vuotta. Muiden käsisammuttimien enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta.