Suoraan sisältöön

Väestönsuojien rakentaminen uudisrakentamisen yhteydessä

Väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta säädetään pelastuslain (379/2011) 11. luvussa.

Helpotusten myöntäminen

Mikäli haette helpotuksia väestönsuojan rakentamiseen, olkaa yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen. Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi yksittäistapauksessa pelastusviranomaista kuultuaan myöntää vapautuksen väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta, jos

  • Väestönsuojan rakentamisesta syntyisi tavanomaista huomattavasti korkeammat rakentamiskustannukset.
  • Väestönsuojan rakentaminen ilman suuria teknisiä vaikeuksia ei ole mahdollista.

Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi myös tapauskohtaiseen harkintaan perustuen ja pelastusviranomaista kuultuaan myöntää helpotuksia teknisistä vaatimuksista tai sijaintivaatimuksesta sekä kokoon liittyvistä vaatimuksista tai rajoituksista. (Laki pelastuslain muuttamisesta 1353/2018, 75 §)

Väestönsuojan rakentamisen lykkääminen

Mikäli haette lykkäystä väestönsuojan rakentamiseen, olkaa yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen. Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi pelastusviranomaista kuultuaan sallia rakennettavaksi kahta tai useampaa rakennusta varten yhteisen väestönsuojan, jos se rakennetaan viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta (Pelastuslaki 379/2011, 71 §).

Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi sallia yhteisen väestönsuojan rakennettavaksi myöhemminkin kuin viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta, jos siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti heikennä suojautumismahdollisuuksia. (Pelastuslaki 379/2011, 71 §)

Lisätietoja väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta, määräytymisestä ja mitoituksesta TOPTEN-ohjekortista.

Väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muutos- ja korjaustyön yhteydessä

Jos rakennuksessa, jossa on väestönsuoja, tehdään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:n mukainen rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö tai käyttötarkoituksen muutos, myös väestönsuoja on kunnostettava siten, että se täyttää soveltuvin osin 74 §:ssä ja sen nojalla säädetyt väestönsuojan teknisiä yksityiskohtia koskevat vaatimukset. (Pelastuslaki 379/2011, 72 §)

Yhteisväestönsuojat

Yhteisväestönsuojat ovat taloyhtiöiden tai yritysten, virastojen ja laitosten henkilöille varattuja kalliosuojia. Helsingissä useilla alueilla on rakennuskohtaisten väestönsuojien sijaan rakennettu yhteiskäytössä olevia kalliosuojia. Nämä väestönsuojat on tarkoitettu ja suunniteltu pääasiassa yhteissuojan perustamisvaiheen rahoittaneille kiinteistöille. Tämä tarkoittaa, ettei yhteisväestönsuojissa ole yleensä osoittaa väestönsuojapaikkoja myöhemmin tapahtuville lisärakentamishankkeille.