Suoraan sisältöön

Rakennuksen käyttöönotto

Erityinen palotarkastus suoritetaan ennen rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastusta. Ennen erityistä palotarkastusta on huomioitava, että työt kohteessa ovat edenneet niin pitkälle, että tarkastus voidaan suorittaa. Esimerkiksi tarkastuslaitoksen suorittama automaattisen paloilmoittimen varmennustarkastus ja automaattisen sammutuslaitteiston käyttöönottotarkastus tulee olla hyväksytysti suoritettuna sekä savunpoistoluukut asennettuna ja testattuna ennen tarkastusta.

 

Muistilista erityistä palotarkastusta varten

Alla olevaan listaan on luokiteltu yleisimpiä asioita, joita erityisellä palotarkastuksella käydään läpi. Lisäksi on syytä huomioida kohteen erityispiirteistä johtuvia asioita, kuten palavien nesteiden varastointi tai kokoontumistilan suurin sallittu henkilömäärä.

 • Rakennuslupa ja mahdollinen palotekninen suunnitelma on luettu, suunnitelmia on noudatettu ja asiakirjat löytyvät työmaalta.
 • Automaattiselle paloilmoittimelle ja automaattiselle sammutuslaitteistolle on tehty tarkastuslaitoksen käyttöönottotarkastus.
 • Palovaroittimet/ palovaroitinjärjestelmä on asennettu ja sen toiminta on testattu.
 • Suunnitelmien mukaiset savunpoistolaitteet on asennettu ja testattu. Savunpoiston laukaisupainikkeet on merkitty ja savunpoistokeskuksella on selkeä laukaisukaavio.
 • IV hätä-seis painike on asennettu ja merkitty.
 • Poistumisreittivalaistus on paikoillaan ja järjestelmän akusto on testattu. Poistumisreitillä olevista ovista tulee pystyä poistumaan avaimitta.
 • Sisäpuoliset pinnat täyttävät niille asetetut pintakerrosvaatimukset.
 • Jos kohteen sisusteille on asetettu vaatimus syttyvyysluokasta (esimerkiksi ravintoloissa tai hoitolaitoksissa), tulee käytettyjen sisusteiden syttyvyysluokista olla selvitys.
 • Alkusammutuskalusto on asennettu paikoilleen, pikapalopostit on testattu ja alkusammutuskalusto on merkitty asianmukaisesti.
 • Palo-osastoivat rakenteet on tehty suunnitelmien mukaan ja palokatkot on tehty.
 • Jos kohteessa on käytetty tyyppihyväksymättömiä palo-ovia tai paloikkunoita, on ne hyväksytetty rakennusvalvontaviranomaisilla.
 • Kiinteistön osoitemerkintä ja tarvittaessa opastetaulu on paikoillaan.
 • Pelastustien ajoreitit ja nostopaikat ovat kunnossa ja merkittynä.
 • Väestönsuojaan on tehty tiiveyskoe.
JAA