Suoraan sisältöön

Aurinkopaneelit rakennusten katoilla

Tällä hetkellä asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) ottaa kantaa viherkattoihin ja aurinkopaneeleihin ainoastaan perustelumuistiossaan (28§). Mikäli rakennuksen katolle asennetaan laajahko pinta-ala aurinkopaneeleita, on tarpeen tarkistaa, että ne eivät oleellisesti lisää palon leviämisen vaaraa katteessa eikä sen alustassa. Tämä voi perustua aurinkopaneelien ja käytettyjen asennustarvikkeiden palokuorman määrään ja palo-ominaisuuksiin suhteessa hyväksyttäviin katteisiin. Pelastushenkilöstön työturvallisuutta arvioitaessa tulee huomioida sähköturvallisuus.

Pelastustoiminnan varmistamiseksi huomioitavat järjestelyt

Pelastustoiminnan edellytysten varmistamiseksi katolle sijoitettavien aurinkopaneeleiden turvallisuusjärjestelyissä tulee huomioida seuraavat asiat:

Kohteet, joissa ei ole automaattista paloilmoitinta

  • Turvakytkin asennetaan katon sammutusreitin varrelle, esim. IV-konehuoneeseen, mutta se voi sijaita myös esimerkiksi sähköpääkeskuksessa.
  • Turvakytkimen luokse tulee sijoittaa varoitusmerkinnät jännitteestä. Samaan yhteyteen tulee lisätä ohjeet ja seinään kiinnitetty laminoitu piirros vesikatosta ja aurinkopaneelien sijoituksesta.
  • Porrashuoneisiin tulee lisätä maantasolle kyltti "Rakennuksen katolla aurinkopaneeleita, turvakytkin XX-paikassa".

Kohteet, joissa on automaattinen paloilmoitin

  • Turvakytkin asennetaan katon sammutusreitin varrelle, esim. IV-konehuoneeseen, mutta se voi sijaita myös esimerkiksi sähköpääkeskuksessa, paloilmoittimen käyttölaitteen läheisyydessä.
  • Turvakytkimen luokse tulee sijoittaa varoitusmerkinnät jännitteestä. Samaan yhteyteen tulee lisätä ohjeet ja seinään kiinnitetty laminoitu piirros vesikatosta ja aurinkopaneelien sijoituksesta.
  • Paloilmoittimen läheisyyteen tulee lisätä kyltti "Rakennuksen katolla aurinkopaneeleita, turvakytkin XX-paikassa”.

    (Pelastuslaki 379/2011 9 §, Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 40 §)

Aurinkopaneelit ja viherkatto

  • Pelastuslaitos ei suosittele aurinkopaneeleiden asentamista viherkaton päälle paloturvallisuussyistä.