Suoraan sisältöön

Poistumisturvallisuusselvityksen käsittely ja jatkotoimenpiteet

Pelastusviranomainen tekee toiminnanharjoittajan laatiman selvityksen ja mahdollisesti kohteessa tehtävän tarkastuksen perusteella poistumisturvallisuuden arvioinnin
 

Mikäli arvioidaan, ettei poistumisturvallisuus ole riittävä, annetaan ensisijaisesti korjausmääräys poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman laatimiseksi. Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma on toiminnanharjoittajan laatima suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet ja aikataulu poistumisturvallisuuden saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi. Suunnitelman laatimisesta on erillinen ohje: Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma

 

Mikäli poistumisturvallisuuden arvioinnin yhteydessä havaittuja puutteita ei saada korjattua eikä toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä voida pelastusviranomaisen arvion mukaan saattaa kohteen poistumisturvallisuutta riittävälle tasolle, tulee pelastusviranomaisen antaa poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys. Tällöin pelastusviranomainen voi määrätä myös pelastuslain 82 § mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, kuten asentamaan automaattisen sammutuslaitteiston.