Suoraan sisältöön

Paloriskiasunnot

Paloriskiasunto on asunto tai rakennus, jossa on havaittu ilmeinen palovaara tai muu onnettomuusriski. Tavallisesti paloriskiasuntoja yhdistää suuri tavaramäärä, joka mahdollisen tulipalon syttyessä aiheuttaa palon voimakkaan ja nopean leviämisen. Lisäksi suuri tavaramäärä voi pahimmassa tapauksessa estää asukkaan poistumisen asunnosta tai vaikeuttaa ja vaarantaa pelastushenkilökunnan toimintaa kohteessa. Usein paloriskiasunnoista puuttuu myös toimiva palovaroitin, joka mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitsee alkavan tulipalon ja varoittaa asunnossa olevia.

Muita esimerkkejä paloriskiasunnon mahdollista riskeistä:

  • Liedellä tai tulisijan välittömässä läheisyydessä säilytetään tavaraa
  • Saunan kiukaan välittömässä läheisyydessä säilytetään tavaraa tai kuivataan vaatteita
  • Asunnossa on viallisia sähköasennuksia tai sähkölaitteita 
  • Asukkaan tulenkäyttö on huolimatonta

Ilmoitusvelvollisuus määräytyy viranomaisille pelastuslaissa. Pelastuslain (379/2011) 42 § 2. momentin mukaan pelastusviranomaisen on tehtävä yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisemisessä.

Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Ilmoituksen ilmeisestä palonvaarasta ja muusta onnettomuusriskistä voi tehdä täyttämällä Pelastuslaitosten Kumppanuusverkoston laatiman sähköisen lomakkeen kautta.

Huom! Onnettomuusriski-ilmoitusten perusteella tehtäviä asuntojen palotarkastuksia suoritetaan myös poikkeusoloissa. Palotarkastuksen välttämättömyyttä arvioidaan riskiperusteisesti ilmoituksessa annettujen tietojen pohjalta.