Suoraan sisältöön

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistyön pohjalta toimivat järjestöt ovat tärkeä osa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen toimintaa. Ne auttavat pelastuslaitosta perustehtävän ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Sopimuspalokunnat toimivat vapaaehtoispohjalta. Helsingissä toimii tällä hetkellä 15 aktiivista vapaaehtoista palokuntaa ja kaksi tehdaspalokuntaa.  Sopimuspalokunnat toimivat pelastuslaitoksen alaisuudessa ja järjestävät pelastustoiminnan lisäksi monipuolista toimintaa, kuten alkusammutuskoulutusta asuintaloille, järjestöille ja kansalaisille. 


Sopimuspalokuntien yhteystiedot

Helsingin Pelastusliitto ry, HELPE on pelastusalan kattojärjestö Helsingissä toimiville, paloturvallisuustyön ja väestönsuojelutyön rekisteröidyille yhdistyksille. HELPE kouluttaa ja neuvoo asuintalojen isännöitsijöitä, hallituksia ja turvallisuushenkilöstöä kaupungin turvallisuus- ja pelastusympäristön parantamiseksi ja kehittämiseksi. HELPE hoitaa omatoimiseen varautumisen koulutustehtävää Helsingin kaupungin tukemana. HELPE antaa perus- ja täydennyskoulutusta Helsingin sopimuspalokunnille yhdessä pelastuslaitoksen kanssa sovitulla tavalla.

Helpen Internet-sivut

Helsingin Väestönsuojeluyhdistys pyrkii parantamaan omatoimista turvallisuutta normaali- ja poikkeusoloissa. Se tapahtuu kehittämällä väestönsuojelua ja yrityssuojelua, kouluttamalla kansalaisia, järjestämällä väestönsuojeluaiheisia tilaisuuksia sekä edistämällä alaan liittyvän kirjallisuuden ja suojeluvälineiden levitystä. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys vastaa myös pelastuslaitoksen omistaman väestönsuojelumuseon ylläpidosta ja opastetuista kierroksista museossa.

Väestönsuojeluyhdistyksen sivut 

Pelastuskoiratoiminta on osa Helsingin Väestönsuojeluyhdistyksen toimintaa. Helsingin etsintä- ja pelastuskoirat (HePeKo) on Helsingin väestönsuojeluyhdistyksen (HVSSY) alajaos ja se toimii pääkaupunkiseudun alueella. Toiminnan tarkoituksena on kouluttaa ohjaajia ja koiria hallitsemaan pelastustoiminta vaativissakin oloissa. Pelastuskoiravalmiutta pidetään hälytysryhmän muodossa ja HePeKo pitää yllä kriisioloja varten Helsingin kaupungin Pelastuskoiramuodostelmaa, PEKO-muodostelmaa.  Hälytysryhmä toimii osana Vapaaehtoista Pelastuspalvelua (VAPEPA). Hälytysryhmän apuohjaajat, koiranohjaajat, koirat ja ryhmänjohtajat toimivat viranomaisten pyynnöstä apuna kadonneitten ihmisten etsinnässä.

HePeKon sivut

Suomen Punaisen Ristin ensiapu- ja valmiustoiminta tukee tarvittaessa pelastuslaitosta. Ensiapuryhmät ovat osa Suomen Punaisen Ristin koordinoimaa Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa). Vapepan koulutetut hälytysryhmät toimivat viranomaisten ja muiden avuntarvitsijoiden apuna. Tehtävänä voi olla esimerkiksi kadonneen henkilön etsintä tai ja onnettomuuksien jälkeiset ensiapu- tai huoltotehtävät.

Suomen Punaisen Ristin valmiustoiminta