Toimipisteet

Helsinki jaetaan kolmeen pelastustoimen alueeseen; läntiseen, keskiseen ja itäiseen alueeseen. Jokaisella alueella sijaitsee pelastusasemia, joiden toiminnasta vastaa kyseisen alueen aluepäällikkö. Lisäksi jokaisella alueella on viisi sopimuspalokuntaa, jotka auttavat osaltaan pelastustoiminnassa. Myös palotarkastustoiminta on jaettu alueellisesti.

Pelastusasemia on yhteensä yhdeksän. Niistä jokaisessa kalustoon kuuluu vähintään yksi pelastusyksikkö (paloauto) ja yksi ambulanssi. Jokaisella pelastusasemalla on siis valmiudet kaikkiin perus pelastus- ja ensihoitotehtäviin. Eri asemilta löytyy lisäksi erikoisosaamista ja -kalustoa kyseisen alueen erikoistarpeiden mukaan.

Pelastusasemat

Läntinen alue. Läntisen alueen asemien toiminasta vastaa aluepäällikkö Yrjö Niiranen, puh. 310 30240 (tavoitettavissa arkisin virka-aikana klo 8-16).

Erottaja

Läntiseen pelastustoimen alueeseen kuuluvan Erottajan pelastusaseman erikoisuuksiin kuuluvat muun muassa Suomenlinnan tunneliyksikkö sekä hengityssuojainyksikkö. Asemalla toimii myös pelastuslaitoksen paineilmahuolto. Muita erityispiirteitä ovat pelastussukeltajat, meriaseman henkilöstö, rakenteellisen paloturvallisuuden neuvontaryhmä sekä yleisötapahtumien valvontaa suorittavat palotarkastajat. Tältä asemalta löytyy myös palomuseo.

Erottajan pelastusasema miehittää tarvittaessa Kaivopuiston meriaseman ja Suomenlinnan pelastusaseman.

Käyntiosoite:
Korkeavuorenkatu 26
00130 Helsinki

Jätkäsaari

Läntiseen pelastustoimen alueeseen kuuluvalla Jätkäsaaren pelastusasemalla annetaan monipuolista turvallisuuskoulutusta ensisijaisesti muille kaupungin virastoille ja yhteisöille. Samassa osoitteessa toimii myös pelastuslaitoksen Osaamiskeskus, joka vastaa pelastajien virkatutkintokoulutuksesta sekä pelastuslaitoksen henkilöstön osaamisen kehittämisestä.

Käyntiosoite:
Tyynenmerenkatu 1
00220 Helsinki.

Haaga

Läntiseen pelastustoimen alueeseen kuuluvalla Haagan asemalla työskentelee operatiivisen henkilökunnan lisäksi palotarkastajia, varautumisen toiminnon henkilöstöä sekä pelastuslaitoksen teknisen osaston tilayksikkö.

Käyntiosoite:
Haagan asema
Vanha Turun Maantie 2
00320 HELSINKI

Suomenlinna

Suomenlinnan pelastusasema on miehitetty vuosittain toukokuusta syyskuun loppuun kahdella palomies-ensihoitajalla. Talvikaudella pelastusasema ei ole miehitettynä, vaan saaren pelastustoiminta ja ensihoito hoidetaan Erottajan pelastusasemalta käsin.

Käyntiosoite:
Suomenlinna
00190 Helsinki

Keskinen alue. Keskisen alueen pelastusasemien toiminnasta vastaa aluepäällikkö Jani Pitkänen, puh. 310 30160 (tavoitettavissa arkisin virka-aikana klo 8-16).

Keskuspelastusasema

Keskuspelastusasema on pelastuslaitoksen hallinnollinen keskus. Asemalla toimivat myös pelastuslaitoksen keskusvarasto, varushuolto ja ajoneuvokorjaamo. Tällä asemalla ovat käytössä myös muun muassa eläinpelastusyksikkö ja suuronnettomuusyksikkö.


Käyntiosoite:
Agricolankatu 15A
00530 Helsinki

 

Käpylä

Käpylän pelastusaseman erikoisvarusteluihin kuuluvat muun muassa jälkivahinkojentorjuntakontti sekä suurtehopuhallin, jotka molemmat ovat suuronnettomuustilanteita varten.

Käyntiosoite:
Kullervonkatu 7
00600 Helsinki

Herttoniemi

Herttoniemen pelastusasemalla sijaitsee pelastuslaitoksen rengashuolto. Lisäksi tälle asemalle on keskittynyt ennen kaikkea vaarallisten aineiden käsittelyn osaamista ja myös siihen tarvittavia välineitä. Herttoniemen pelastusasema miehittää tarvittaessa myös alueella sijaitsevan Santahaminan öljyntorjuntavarikon.

Käyntiosoite:
Sorvaajankatu 16
00880 Helsinki

Itäinen alue. Pelastusasemien toiminnasta itäisellä alueella vastaa aluepäällikkö Marko Järvinen puh. (09) 310 30640 (tavoitettavissa arkisin virka-aikana klo 8-16).

Mellunkylä

Mellunkylän asemalta löytyy muun muassa erityiskalustoa, jolla varaudutaan pieniin ja suurempiin onnettomuustilanteisiin. Tämän kaluston siirtämistä varten asemalla on myös konttikaluston siirtoon erikoistunut yksikkö. Asemalla on käytössä myös mönkijöitä, joiden avulla pelastajat pääsevät liikkumaan vaikeissa maasto-olosuhteissa pelastustehtävän niin vaatiessa. Mellunkylän pelastusasema miehittää myös alueen meriaseman.  Pelastuslaitoksen sekä sopimuspalokuntien letkuhuolto on keskitetty Mellunkylän asemalle. Asema toimii myös Helsingin pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttajien yhtenä toimipisteenä.

Käyntiosoite:
Linnanpajantie 6
00950  HELSINKI

Malmi

Malmin pelastusasema on erikoistunut merialueella tapahtuviin onnettomuustilanteisiin ja asemalla toimii meritoimintaan erikoiskoulutettu MIRG-ryhmä (Maritime Incident Response Group). Merialueen onnettomuustilanteissa toimitaan yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa. Lisäksi Malmin pelastusaseman miehistön erikoisosaamiseen kuuluu korkealta tai alhaalta pelastaminen. Tällä tarkoitetaan pelastustehtäviä, jotka sijoittuvat joko esimerkiksi korkeisiin rakennuksiin tai kuiluihin ja kaivantoihin.

Käyntiosoite:
Malmin lentoasema
00700 Helsinki

Tekninen tukikohta

Keskisellä alueella sijaitsevassa teknisessä tukikohdassa toimii pelastuslaitoksen käyttöyksikkö, joka vastaa laitoksen toimintaan tarvittavien pelastusasemien ja kallioväestönsuojien toimintavalmiuden ylläpidosta, kunnossapidosta, vuokrauksesta sekä väestönsuojeluteknisistä viranomaistarkastuksista.

Tukikohdan toiminnasta vastaa käyttöyksikön päällikkö Harri Koskimäki, puh. 310 31120

Käyntiosoite:
Vallinkoskentie 11
00610 Helsinki

JAA