Suoraan sisältöön

Pelastajakoulutus

Pelastajakoulutus on kaksivuotinen ammatillinen koulutus, joka valmistaa pelastajan ammattiin. Pelastuskoulun opetussuunnitelma noudattaa valtion Pelastusopiston opetussuunnitelmaa täydennettynä pääkaupungin erityispiirteiden opinnoilla. Opinnot valmistavat turvallisuuden asiantuntijaksi onnettomuuksien ehkäisyn, monipuolisten pelastustehtävien sekä ensihoidon ja sairaankuljetuksen tehtäviin.

Pelastajakurssin jälkeen opiskelu jatkuu työn ohessa oppisopimusmuotoisesti. Oppisopimuskoulutuksen tarkoituksena on pätevöittää uudet pelastajat perustason ensihoitajiksi (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta, terveydenhuoltolain 1326/2010, 41 ja 46 §:n nojalla: 8 § Ensihoitopalvelun yksiköt ja henkilöstö). Oppisopimuskoulutuksen kesto on kaksi lukukautta.

Jatkokoulutus

Pelastuskoulussa on mahdollista suorittaa alipäällystötutkinto. Päällystötutkinnon voi suorittaa Pelastusopistossa Kuopiossa.