Suoraan sisältöön

Haku pelastajakoulutukseen

Haku pelastajakurssille 44

Pääsykokeiden ensimmäisessä osassa testataan kaikkien hakijoiden fyysisen toimintakyvyn riittävyys. Testeihin varataan aika pelastuslaitoksen liikunnanohjaajilta hakuohjeen mukaisesti. Hakijan tulee saavuttaa asetetut minimisuoritusvaatimukset kaikissa testeissä eikä hänellä saa ilmetä korkean, pimeän tai ahtaan paikan kammoa.

Katso videot lihaskuntotestien mallisuorituksista Pelastusopiston sivuilla

Fyysisten soveltuvuustestien sekä koulumenestyksen, työkokemuksen ja erikoisosaamisen perusteella noin 60 eniten pisteitä saanutta hakijaa jatkaa haastatteluun ja sen perusteella noin 30 psyykkisiin soveltuvuustesteihin. Niissä arvioidaan hakijan soveltuvuus pelastajan tehtäviin. Testit sisältävät yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä haastatteluja. Testien perusteella hakijoista valitaan kurssille 15 opiskelijaa sekä 3 henkilöä varapaikoille.