Suoraan sisältöön

Harjoittelupaikat

Helsingin pelastuslaitoksen ambulansseissa käy vuosittain suuri määrä ensihoidon harjoittelijoita pääkaupungin eri terveydenhuolto-oppilaitoksista ja pelastuslaitoksen omasta koulutuskeskuksesta sekä anestesiaan ja ensihoitoon erikoistuvia lääkäreitä. Lisäksi ensihoitoon on käynyt tutustumassa yhteistyökumppaneiden edustajia sekä ulkomaisia alan toimijoita. Mahdollisuuksien mukaan on harjoittelupaikkoja tarjottu myös valtakunnallisesti.

Harjoittelupaikoista veloitetaan Helsingin kaupungin pelastuslautakunnan päätöksellä 50€/viikko (10€ harjoittelija/päivä) sekä suojavaatemaksu 2€ harjoittelija/viikko.

Ensihoitoon liittyvät harjoittelupaikka-anomukset: janne.vierikko@hel.fi