Suoraan sisältöön

Ensihoito

Ensihoito on osa terveydenhuollon päivystyspalvelua, joka vastaa äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tilanarviosta ja ensihoidosta tapahtumapaikalla sekä tarvittaessa kuljetuksesta terveydenhuollon päivystyspisteeseen.  

Ensihoitopalvelun toteuttaminen määritellään alueellisesti tarkemmin paikallisten asiakastarpeiden ja riskien arvioinnilla, joiden perusteella tehdään päätös ensihoidon palvelutasosta. Siinä määritellään muun muassa ambulanssien ja muiden hoitoon osallistuvien resurssien, kuten paloautojen määrä ja sijainti sekä henkilöstön hoitovalmiudet ja hoitovälineet. Ensihoitopalvelun tehtäviin kuuluu myös suuronnettomuusvalmiuden ylläpito ja kehittäminen sekä varautuminen poikkeusoloihin.