Suoraan sisältöön

Nuohous

Helsingin pelastustoimen alueella tulisijoista ja niiden hormeista aiheutuneiden tulipalojen määrä on alhainen. Keskeinen tekijä vähäiseen määrään on hyvä tulisijojen kunnosta huolehtiminen. Tulisijoista tai hormeista aiheutuneiden palojen syinä ovat tulisijasta lentänyt kipinä, riittämättömän suojaetäisyys palavaan materiaaliin ja joissain tapauksissa tulisijojen ja hormien vauriot, ylikuumeneminen sekä hormin liiallinen nokisuus.

Rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan säännöllisestä nuohouksesta. Nuohouksella varmistutaan siitä, että tulisijoja ja savuhormeja on turvallista käyttää. Nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista, joka vähentää päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta. Nuohouksen yhteydessä nuohoojat antavat tarvittaessa opastusta henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Nuohoojilta voi kysyä neuvoja palamiseen, tulisijoihin, ilmanvaihtoon sekä paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Muistathan huolehtia, että nuohoojan on turvallista liikkua rakennuksen katolla. Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja tilaa ja sopii itse nuohouksesta valitsemansa nuohouspalveluja tuottavan yrityksen kanssa, jolla on palveluksessaan nuohoojan pätevyyskirjan omaavia nuohoojia. Tietoa alueen nuohoojista löytyy mm. paikallislehdistä ja internetistä esimerkiksi Nuohousalan Keskusliiton sivuilta. Mikäli asiakas kokee, että hän ei ole saanut riittävästi tietoa nuohouksen järjestämisestä nuohouspalveluja suorittaneelta yritykseltä, saadut tiedot ovat olleet virheellisiä, laskutuksessa on epäselvyyttä tai työn suorittamiseen liittyy erimielisyyttä, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä työn tehneeseen yritykseen ja selvittää asiaa, tai kuluttajaneuvojaan, jos sopimukseen ei ole päästy. Neuvonnan puhelinnumero on 029 553 6901 tai 029 553 6902 (ruotsiksi). Lisätietoa löytyy Kuluttajaneuvonnan internetsivuilta.

Rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja on velvollinen esittämään tarvittaessa suoritetusta nuohoustyöstä pelastusviranomaiselle kirjallisen nuohoustodistuksen. Todistuksessa tulee olla merkittynä nuohouskohde, nuohouksen suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet sekä suoritetut lisätyöt.

Jos nuohooja havaitsee tulisijassa tai savuhormissa sellaisia vakavia vikoja tai puutteita, joista tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaara, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle. Jos nuohooja havaitsee sellaisia vakavia puutteita, jotka vaarantavat nuohouksen turvallisen suorittamisen, on hänen ilmoitettava myös niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle. Nuohoojien vikailmoitukset voi lähettää osoitteeseen pel.nuohous@hel.fi.

Nuohousvälit

Vuoden välein on nuohottava:

  • Kaikki käytössä olevat tulisijat on nuohottava vuoden välein (mm. takat, leivinuunit, saunan tulisijat ja hormit).
  • Kiinteällä polttoaineella, kevytöljyllä, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimivat tulisijat hormeineen.
  • Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.

Kolmen vuoden välein on nuohottava:

  • Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.


Lisätiedot
:

  • palotarkastaja Jukka Laiho, puh. 09 310 30226
  • päivystävä palotarkastaja, puh. 09 310 31203JAA