Asuintalojen valvonta

Pelastuslaitos valvoo asuintalojen turvallisuutta. Valvonta kohdistuu pääasiassa kerros- ja rivitaloihin. Valvonnan tavoitteena on tukea asuintalojen turvallisuustyötä ja auttaa parantamaan asumisen turvallisuutta. Valvonnan avulla pelastuslaitos saa myös tietoa siitä, missä asioissa asuintalot tarvitsevat pelastuslaitoksen tukea.

Valvontatarve arvioidaan taloyhtiön tekemän palo- ja poistumisturvallisuutta, häiriö- ja onnettomuustilanteisiin sekä väestönsuojeluun varautumista koskevan itsearvioinnin avulla. Itsearvioinnin voi tehdä aina halutessaan, kuitenkin vähintään silloin, kun pelastuslaitos sitä edellyttää. Pelastuslaitos toimittaa taloyhtiön vastuuhenkilölle (yleensä hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä) kirjeen, jossa annetaan ohjeet itsearvioinnin tekemiseen.

Onko taloyhtiönne saanut määräyksen tehdä paloturvallisuuden itsearviointi?

Tutustukaa huolella taloyhtiön oppaaseen ja täyttäkää yhteystietolomake . Teille toimitetaan tämän jälkeen antamaanne sähköpostiosoitteeseen varsinainen itsearviointilomake.

Voitte pyytää itsearvioinnin tekemiseen tukea helsinkiläisiltä sopimuspalokunnilta . Voitte myös kysyä neuvoa päivystävältä palotarkastajalta: 09 310 31203 (arkisin klo 8:30-11:30 ja 12:00-15:30) tai sähköpostitse pel.omavalvonta@hel.fi. Tarvittaessa voitte tulostaa tästä paperilomakkeen tai pyytää sitä päivystävältä palotarkastajalta, jos taloyhtiöllä ei ole mahdollisuutta asioida sähköisesti. Pelastuslaitos toivoo kuitenkin ensisijaisesti sähköisen itsearvioinnin tekemistä.

Onko taloyhtiönne valvonta-alueella, mutta ette ole saaneet kirjettä pelastuslaitokselta?

Vuonna 2018 valvonta kohdistuu Jätkäsaaren, Pihlajamäen, Pihlajiston, Pohjois-Haagan, Puotilan ja Santahaminan asuinalueille. Kaikki pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt (sellaiset, joissa on vähintään 3 asuinhuoneistoa samassa rakennuksessa) kuuluvat valvonnan piiriin. Taloyhtiöille lähetetään kirjeet elo-syyskuun vaihteessa. Mikäli taloyhtiönne ei saa kirjettä, voitte olla yhteydessä päivystävään palotarkastajaan 09 310 31203 (arkisin klo 8:30-11:30 ja 12:00-15:30) tai sähköpostitse pel.omavalvonta@hel.fi. Kirje voi jäädä tulematta esimerkiksi, mikäli taloyhtiönne yhteystiedot eivät ole ajan tasalla kaupparekisterissä. Asunto-osakeyhtiöt ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että niiden kaupparekisterissä olevat yhteystiedot ovat ajantasaiset.

Haluatteko tehdä itsearvioinnin omaehtoisesti?

Vaikka taloyhtiönne ei olisi saanut valvontakirjettä, voitte tehdä itsearvioinnin halutessanne. Täyttäkää yhteystietolomake ja valitkaa kysymyksessä Onko taloyhtiö saanut pelastuslaitokselta kirjeen, jossa velvoitettiin tekemään paloturvallisuuden itsearviointi? vastausvaihtoehto Ei. Saatte itsearviointilomakkeen, jonka voitte täyttää teille sopivassa aikataulussa. Pelastuslaitos ei käsittele omaehtoisten lomakkeiden vastauksia.


Yhteystiedot:

Asiakaspalvelu sähköpostitse: pel.omavalvonta@hel.fi

Päivystävä palotarkastaja: 09 310 31203 (arkisin 8:30-11:30 ja 12:00-15:30)

Mikäli olette saaneet taloyhtiötänne koskevan palotarkastuspöytäkirjan, olkaa ensisijaisesti yhteydessä suoraan pöytäkirjan allekirjoittaneeseen palotarkastajaan.JAA