Suoraan sisältöön

Asuintalojen valvonta

Pelastuslaitos valvoo asuintalojen turvallisuutta. Valvonta kohdistuu pääasiassa kerros- ja rivitaloihin. Valvonnan tavoitteena on tukea asuintalojen turvallisuustyötä ja auttaa parantamaan asumisen turvallisuutta. Valvonnan avulla pelastuslaitos saa myös tietoa siitä, missä asioissa asuintalot tarvitsevat pelastuslaitoksen tukea.

Valvontatarve arvioidaan taloyhtiön tekemän palo- ja poistumisturvallisuutta, häiriö- ja onnettomuustilanteisiin sekä väestönsuojeluun varautumista koskevan itsearvioinnin avulla. Itsearvioinnin voi tehdä aina halutessaan, kuitenkin vähintään silloin, kun pelastuslaitos sitä edellyttää. Pelastuslaitos toimittaa taloyhtiön vastuuhenkilölle (yleensä hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä) kirjeen, jossa annetaan ohjeet itsearvioinnin tekemiseen.

Asuintalojen paloturvallisuuden itsearvioinnin alueet vuonna 2020

Vuonna 2020 paloturvallisuuden itsearviointi kohdistetaan seuraaviin asuinalueisiin:

 • Itäkeskus
 • Kumpula
 • Laakso
 • Marjaniemi
 • Munkkivuori
 • Niemenmäki
 • Puotinharju
 • Ruskeasuo
 • Pikku-Huopalahti
 • Vallila
 • Vartioharju
 • Vesala
 • Puistola
 • Töyrynummi
 • Reimarla
 • Marttila

Alueiden lisäksi itsearviointia kohdennetaan riskiperusteisesti erikseen määriteltyyn joukkoon taloyhtiöitä, jotka eivät sijaitse edellä mainituilla asuinalueilla. Näihin taloyhtiöihin ollaan erikseen yhteydessä.

Onko taloyhtiönne saanut määräyksen tehdä paloturvallisuuden itsearviointi?

Tutustukaa huolella taloyhtiön oppaaseen. Voitte tutustua myös itsearviointilomakkeeseen

Voitte pyytää itsearvioinnin tekemiseen tukea helsinkiläisiltä sopimuspalokunnilta . Voitte myös kysyä neuvoa päivystävältä palotarkastajalta: 09 310 31203 (arkisin klo 8:30-11:30 ja 12:00-15:30) tai sähköpostitse pel.omavalvonta@hel.fi. Tarvittaessa voitte tulostaa tästä paperilomakkeen tai pyytää sitä päivystävältä palotarkastajalta, jos taloyhtiöllä ei ole mahdollisuutta asioida sähköisesti. Pelastuslaitos toivoo kuitenkin ensisijaisesti sähköisen itsearvioinnin tekemistä.

Uusi toimintamalli käyttöön vuosina 2019-2020

Vuosien 2019 ja 2020 aikana Helsingissä otetaan käyttöön uusi toimintamalli asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearvioinnin toteuttamiseen. Uusi malli otetaan käyttöön alkuvuodesta 2020 ja tästä johtuen syksyllä 2019 ei suoritettu itsearviointikierrosta. 

Haluatteko tehdä itsearvioinnin omaehtoisesti?

Vaikka taloyhtiönne ei olisi saanut valvontakirjettä, voitte tehdä itsearvioinnin halutessanne. Voitte pyytää itsearviointilomaketta käytettäväksenne sähköpostitse osoitteesta pel.omavalvonta@hel.fi. Toimintaohje itsearviointia varten löytyy oheisesta linkistä.

Yhteystiedot:

Asiakaspalvelu sähköpostitse: pel.omavalvonta@hel.fi

Päivystävä palotarkastaja: 09 310 31203 (arkisin 8:30-11:30 ja 12:00-15:30)

Mikäli olette saaneet taloyhtiötänne koskevan palotarkastuspöytäkirjan, olkaa ensisijaisesti yhteydessä suoraan pöytäkirjan allekirjoittaneeseen palotarkastajaan.JAA