Suoraan sisältöön

Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisy -otsikon alta löydät tietoa nuohouksesta, rakenteellisesta paloturvallisuudesta, palotarkastuksista, turvallisuuskoulutuksista, pelastussuunnitelmasta, omatoimisesta varautumisesta, pelastusviranomaisen kemikaalivalvonnasta ja yleisötapahtuman järjestämisestä. 

1.7.2011 voimaantulleen pelastuslain nojalla siirrytään palotarkastuksiin perustuvasta toiminnasta riskien arviointiin perustuvaan valvontaan. Valvontaan liittyvillä lainsäädännön muutoksilla kohdennetaan pelastuslaitoksen suorittama valvonta entistä paremmin alueen riskejä ja muita erityisiä valvontatarpeita vastaavaksi. Palotarkastettavia kohteita ei enää määritellä lainsäädännössä, vaan pelastuslaitos määrittelee ne osana onnettomuuksien ehkäisytyön toimintasuunnitelmaa. Pääosa pelastuslaitoksen suorittamasta valvontatyöstä on pelastuslain 379/2011 96 §:n mukaisesti maksullista 1.1.2013 alkaen. Laskutus perustuu todellisiin kustannuksiin sekä pelastustoimen valtakunnallisiin suosituksiin maksullisuuden toteuttamisesta. Lisätietoa valvonnan maksullisuudesta ja pelastuslaitoksen laskutustaksoista löytyy näiden sivujen Palotarkastus-kohdasta.

Palotarkastajien ja turvallisuuskouluttajien yhteystiedot

Päivystävä palotarkastaja

Päivystävä palotarkastaja (puh. 09 310 31203) vastaa helsinkiläisten paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin arkisin 08.30-11.30 ja 12.00-15.30.  Päivystävän palotarkastajan tavoitat myös sähköpostilla osoitteesta palotarkastaja@hel.fi. 

Huomaathan, että tämä puhelimitse annettu neuvonta ei ole virallinen tai sitova päätös asiasta. Tarvittaessa asian ratkaisemiseksi pelastusviranomainen voi harkintansa perusteella tehdä kohteeseen ylimääräisen palotarkastuksen tai muuta valvontaa, josta laaditaan virallinen pöytäkirja.

Ilmoitus onnettomuusriskistä

Pelastuslain (379/2011) 42 § 2. momentin mukaan pelastusviranomaisen on tehtävä yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisemisessä. Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos pyytää tekemään ilmoitukset ilmeisestä palonvaarasta ja muusta onnettomuusriskistä seuraavilla tavoille:

 • Onnettomuusriski-ilmoitus
 • Muu ilmoitus: pel.riskienhallinta@hel.fi
 • Kiireellisissä hätätilanteissa otathan yhteyttä hätänumeroon 112

Esimerkiksi kaikki asuntoihin ja ihmisten elintapoihin liittyvät ilmoitukset on tehtävä oheisen linkin välityksellä. Pelastusviranomaisen toimialaan kuuluvia ilmeisiä palovaaroja ja muita onnettomuusriskejä ovat:

 • Huomattavan suuri määrä palavaa materiaalia asunnon sisällä
 • Vaaralliset sähkölaiteviritelmät ym.

Lisätietoja: Päivystävä palotarkastaja

 

Palvelukartta

Tietoja kiinteistön suojelupiiristä, -lohkosta ja -alalohkosta löydät Helsingin kaupungin Palvelukartasta

Toimi Palvelukartta-sivustolla seuraavasti:

 1. Kirjoita hakukenttään kiinteistön osoite
 2. Klikkaa ehdotetuista osoitteista oikeaa osoitetta
 3. Valitse Alueet ja piirit avautuvasta valikosta
 4. Suojelupiiritiedot ovat avautuvan listan alimpina

Tietoja kiinteistön lähimmästä väestöhälyttimestä löydät Helsingin kaupungin Palvelukartasta

Toimi Palvelukartta-sivustolla seuraavasti:

 1. Valitse Selaa palveluita
 2. Valitse listalta kohta Turvallisuus
 3. Valitse Väestöhälyttimet

Voit mitata välimatkan väestöhälyttimen ja kiinteistön välillä hakemalla hakukentän avulla kiinteistön kartalle ja mittaamalla matkan karttaruudun oikeasta alareunasta löytyvän työkalutoiminnon avulla.

JAA

Palotarkastus

Tietoa palotarkastustoiminnasta Helsingissä.

Lisää aiheesta