Hoppa till innehållet

Ansvarsfullhet

Beslut gällande Servicecentralen Helsingfors fattas med det gemensamma intresset i åtanke. Vi fäster avseende vid ansvarstagande i den dagliga verksamheten och utvecklar våra tjänster på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.

Vi producerar ekonomiskt lönsamma, konkurrenskraftiga och effektiva tjänster.

I enlighet med strategin för Helsingfors stad sköter vi vår ekonomi på ett ansvarsfullt, hållbart och lukrativt sätt. Vi utvecklar tjänsternas kostnadseffektivitet och en effektiv användning av resurserna. Hänsynstagandet till vårt sociala ansvar och miljöansvar stödjer även en ansvarsfull ekonomiförvaltning.

Vi har förbundit oss att producera tjänster med miljöansvar

Vi förebygger och minskar de miljöskador som vår verksamhet orsakar. Till exempel föredrar vi hållbara råvaror med mindre miljöpåverkan i måltidstjänsterna. Vi minskar mängden utsläpp genom att planera transporterna och förflyttningen mellan verksamhetsställen så att onödig körning kan undvikas.

Vi tar hand om vår personal

Vi tillämpar Helsingfors stads etiska, ansvarsfulla och hållbara personalpolitik.  Vi erbjuder fasta anställningar, stödjer våra anställdas hälsa och arbetshälsa samt utvecklar arbetssäkerheten. Vi satsar även på utvecklingen av personalens kompetens.

Vi tar hand om våra kunder

Vår yrkeskunniga personal producerar trygga och hälsosamma tjänster av hög kvalitet. Vi utvecklar kvaliteten på tjänsterna kontinuerligt ur ett kundperspektiv: vi uppmärksammar olika kunders behov, utnyttjar kundrespons och gör kunderna delaktiga i utvecklingen.

Vi sysselsätter människor och fungerar som en port in i arbetslivet

Vi samarbetar med läroanstalter och erbjuder praktikmöjligheter och sommarjobb. Vi sysselsätter även invandrare och arbetslösa.

Kvalitet

Kvalitet – hur säkerställer vi att de uppsatta målen uppfylls?

Kvalitet

Miljö

Servicecentralen Helsingfors tillämpar kriterierna enligt miljölednings- och ledarskapscertifikatet Ekokompassen.

Miljö