Hoppa till innehållet

Vi är servicecentralen

Servicecentralen Helsingfors – Bäst tillsammans!

Servicecentralen Helsingfors är en partner till Helsingfors stads skolor och daghem, seniorcentraler, servicehus och sjukhus. Vi medverkar dagligen i över 100 000 måltidsstunder och ansvarar även för städtjänster.

Vi utvecklar och producerar telefon- och välfärdstjänster för Helsingfors stads sektorer och affärsverk samt stödjer boende hemma med mångsidiga tekniska lösningar och tjänster.

I enlighet med vårt värdelöfte ”Bäst tillsammans”, erbjuder vi den bästa serviceupplevelsen för våra kunder och intressentgrupper samt vår personal. Vi är ett av Helsingfors stads affärsverk och sysselsätter cirka 1 600 personer. Vi har redan 100 års erfarenhet av att sköta måltidstjänster.

Våra tjänster:

Måltidstjänster
• Måltider för klienter, boende och patienter
• Personalmåltider
• Måltider i hemmet
• Måltider på skolor och läroanstalter
• Måltider på daghem, även städtjänster i 170 enheter

Telefontjänster
• Kundtjänst i flera kanaler
• Växeltjänster
• Telefonsupporttjänster
• Utbildningstjänster

Välbefinnandetjänster
• Trygghetstelefontjänsten
• Virtuella tjänster
• Förmedlingstjänsten för Helsingfors Resetjänst