Hoppa till innehållet

Virtuella tjänster

Virtualle tjänster.

De virtuella tjänsterna, det vill säga distansvården, är en vårdtjänst i form av en tvåvägsanslutning för bild- och ljudförmedling via en läsplatta.

En yrkeskunnig inom hälsovårdsbranschen tar kontakt med klienten via distansanslutning vid en på förhand avtalad tidpunkt. Vid behov kan klienten även själv upprätta en anslutning. Tjänsten utgår alltid från klientens behov och utformas i enlighet med vårdplanen.

Med de virtuella tjänsterna hjälper man klienten med hens dagliga ärenden, såsom att ta mediciner, mäta blodsockret och leda gymnastikstunden. Vi ordnar även gemensamma måltidsstunder där matgästerna kan kommunicera med varandra via läsplattan.

Tjänsten producerar vi i samarbete med hemvården inom Helsingfors stads social- och hälsovårdsväsende.