Hoppa till innehållet

Helsingfors Resetjänst

Vi förmedlar transporterna till Helsingfors Resetjänsts cirka 15 000 kunder. Helsingfors Resetjänst är en transporttjänst avsedd för klienter inom social- och hälsovårdsväsendet och den genomförs i samarbete med privata åkerier.

Via vår kundtjänstcentral förmedlas dagligen 1 800–2 200 resor på årets alla dagar och dygnet runt.

Förutom att förmedla resetjänster, följer våra kundtjänstmedarbetare upp smidigheten av de resor som förmedlats och instruerar förarna bland annat i användningen av fordonens betalterminaler. Vi ansvarar även för övervakningen av körningarna, övervakningen av trafikeringsavtalen samt det tekniska stödet för föraranordningarna.

Mer information om Helsingfors resetjänst finns på webbplatsen för Helsingfors Resetjänst.