Hoppa till innehållet

Tjänster som produceras för hemmet

Vi är ditt stöd när du behöver hjälp med att bo hemma. Om du så är en äldre person eller konvalescent, kan du genom oss få den service du behöver antingen tills vidare eller under en bestämd tidsperiod.

Vårt tjänsteutbud omfattar bland annat hemmåltider, trygghetstelefon och dörrlarm, trygghetslarm samt en virtuell tjänst som är distansvård via en bild- och ljudförbindelse.

Våra servicerådgivare svarar såväl dygnet som året runt på alla dina frågor och tillsammans kan ni bedöma rätt typ av hjälp samt se till att den kommer fram snabbt och tillförlitligt. Alla våra servicerådgivare har yrkesutbildning inom hälso- och sjukvården.

Stödjänster för boende i hemmet producerar vi i samarbete med hemvården inom Helsingfors stads social- och hälsovårdsväsende.

Vi vill vara i spetsen för utvecklingen och tillsammans med våra avtalspartners utformar vi aktivt nya tekniska stödtjänster, som stödjer självständigt boende.